1st Night of Tarawih Prayers

Alhamdulilah, a large number of worshipers attended the first night of Tarawih prayer.

The AAIS Multi-Function Room was also open to allow enough room for worshipers to pray.

AAIS members from Albania, Kosova, Macedonia and Montenegro were also present in large numbers to listen to Imam Bekim’s talk and perform the Tarawih prayer together.

Insha-Allah the Albanian Mosque and AAIS Multi-Function Room are filled with worshipers attending Tarawih prayer during the holy month of Ramadan.

Vahid Goga
President

Nata e parë e faljes së Teravive

Elhamdulilah, një numër i madh i adhuruesve morën pjesë në natën e parë të faljes së Teravive.

Dhoma shoqërore e AAIS-it ishte e hapur për të lejuar hapësirë të mjaftueshme për adhuruesit për t’u falur.

Anëtarët e AAIS-it nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia dhe Mali i Zi ishin gjithashtu të pranishëm në numër të madh për të dëgjuar fjalimin e Imam Bekimit dhe për të falur namazin Teravive së bashku.

Insha-Allah Xhamia Shqiptare dhe Dhoma Shoqërore e AAIS-it janë të mbushura me adhurues qw do falin namazin e Teravive gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit.

VAHID GOGA
Kryetar

Teravih_June2015

AAIS Multi-Function Room – Terawih Prayers 2015

AAIS_MultiFunction_June2015

AAIS Multi-Function Room – Terawih Prayers 2015

AAIS_MultiFunction_20150617

AAIS Multi-Function Room – Terawih Prayers 2015

AlbanianMosque_Teravi_June2015

Albanian Mosque – Tarawih Prayers 2015

1st Night of Tarawih Prayers, 5 out of 5 based on 1 ratings.