AAIS Cooking Class

On Tuesday 1st September 2015, the Women’s Committee of the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) held its monthly ‘Ladies Night’ at the Youth Centre’.

A new AAIS ‘Master Chef’ was introduced on this night to display their cooking skills for financial members.

Many thanks to ‘Master Chef’ Kirsty Najme Balla for taking the ‘AAIS Cooking Class’ on this night and for providing everyone with step by step instructions on how to make a ‘Banoffee Roulade’.

It was an enjoyable evening for all who attended and everyone is looking forward to learning a new recipe from another AAIS member at the next AAIS Ladies Night on Tuesday 6th October 2015.

Amina Ymer
AAIS Women’s Committee

KLASAT E GATIMIT TË AAIS-it

Të martën me 1 Shtator 2015, Këshilli i Grave i Shoqatës Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) mbajti “Natën e Grave” të saj mujuore në Qendrën Rinore “.

Një Master Chef i ri i AAIS-it u prezantua në këtë natë për të shfaqur aftësitë e saj të gatimit për anëtarët financiar.

Shumë falënderime për ‘Master Chef’ Kirsty Najme Balla për mbajten e klases së Gatimit në këtë natë dhe për sigurimin e instruksioneve hap pas hapi për të gjithë se si të gatuhet ‘Banoffee Roulade’.

Kjo ishte një mbrëmje e këndshme për të gjithë ata që morën pjesë dhe të gjithë shpresojnë për të mësuar një recetë të re nga një anëtare tjetër e AAIS-it në klasen tjetër të Nates së Grave të martën me 6 Tetor 2015.

Amina Ymer
Këshilli i Grave të AAIS-it

AAIS_CookingClass_Sept2015_023

AAIS_CookingClass_Sept2015_028

AAIS_CookingClass_Sept2015_034

AAIS_CookingClass_Sept2015_040