AAIS Member’s Iftar @ Youth Centre

The Albanian Australian Islamic Society’s (AAIS) Youth Centre, which is only open on Saturday night for Iftar (Breaking of Fast) during the month of Ramadan, was full with AAIS members tonight.

After Iftar, members made their way to the AAIS to pray Tarawih prayer. Alhamdulilah, the Albanian Mosque and AAIS Multi-Function Room were both full with worshipers. At the conclusion of the Tarawih prayer, Br. Vergim Fejzullai, performed an Albanian Islamic Nasheed.

A number of AAIS members ended the evening by driving back to the AAIS Youth Centre for coffee and some social time.

AAIS Committee Board

IFTARI I ANËTARËVE TË AAIS-IT NË QENDRËN RINORE

Qendra Rinore e Shoqatës Islamike Shqiptare Australiane (AAIS), e cila është e hapur vetëm të shtunën mbrëmje iftar gjatë muajit të Ramazanit, ishte plot me anëtarë të AAIS-it sonte.

Pas Iftarit, anëtarët e bën rrugën e tyre për në AAIS për të falur namazin e teravive. Elhamdulilah, Xhamia shqiptare dhe dhoma shoqërore e AAIS-it përplot me adhurues. Në përfundim të faljes së Teravive, Vergim Fejzullai këndoj një ilali në gjuhën shqipe.

Një numër i anëtarëve të AAIS-it përfunduan natën përsëri në Qendrën Rinore të AAIS-it duke pirë kafe dhe duke shoqëruar me të tjerët.

Këshilli i AAIS-it

AAIS_Ramadan_June2015_005

AAIS_Ramadan_June2015_006

AAIS_Ramadan_June2015_007

AAIS_Ramadan_June2015_008

AAIS_Ramadan_June2015_009

AAIS_Ramadan_June2015

AAIS_Ramadan_June2015_001

AAIS_Ramadan_June2015_002

AAIS_Ramadan_June2015_003

AAIS_Ramadan_June2015_004

AAIS Member’s Iftar @ Youth Centre, 5 out of 5 based on 3 ratings.