AAIS Member Iftar @ Youth Centre

The Albanian Australian Islamic Society’s (AAIS) Youth Centre, which is only open on Saturday nights for Iftar (Breaking of Fast) during the month of Ramadan, was full with AAIS members tonight.

The AAIS Executive Committee would like to thank everyone who made the effort to attend and also brought along a plate of food to share.

RAMI KULAFI
Treasurer

IFTARI I ANËTARËVE TË AAIS-IT NË QENDRËN RINORE

Qendra Rinore e Shoqatës Islamike Shqiptare Australiane (AAIS), e cila është e hapur vetëm të shtunën mbrëmje iftar gjatë muajit të Ramazanit, ishte plot me anëtarë të AAIS-it sonte.

Këshilli Ekzekutiv i AAIS-it falënderon të gjithë ata të cilët kanë bërë përpjekje për të marrë pjesë dhe për sjelljen e ushqimeve për të ndarë së bashku.

RAMI KULAFI
Arketar

image

image

image

#aais #albanianaustralianislamicsociety #iftar #aaisyouthcentre #ramadan

AAIS Member Iftar @ Youth Centre, 5 out of 5 based on 1 ratings.