AAIS Receives Correspondence from Orphans

Recently, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) received correspondence from two (2) orphans from Kosova that the Society sponsors through Human Appeal International (HAI).

Alhamdulilah, both orpans are in good health and also doing very well with their education.

The AAIS Executive Committee first initiated the sponsorship of two orphaned children by our Society after the Kosova war and again opened sponsorship for another two (2) children, who are from Arche in Indonesia, immediately after the Tsunami in 2004.

The HAI’s Orphan Sponsorship Program provides food, shelter and education to orphans. The program is also open to families living in Australia that would like to sponsor a child.

Insha-Allah, every financial member also receives reward for the two orphans from Kosova that our Society currently sponsors.

[Corrrespondence Letter Attached]

RAMI KULAFI
Treasurer

AAIS MERR LETËRKËMBIM NGA JETIMËT

Kohët e fundit, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) ka marrë një korrespondencë nga dy (2) jetimë nga Kosova të cilët shoqata sponzoron përmes shoqatës humaniatre Human Appeal International (HAI).

Elhamdulilah, dy jetimët janë mirë me shëndet dhe gjithashtu janë duke shkuar shumë mirë me arsimimin e tyre.

Këshilli Ekzekutiv i AAIS-it nisi për herë të parë sponsorizimin e dy fëmijëve jetimë nga Kosova menjëherë pas luftës së Kosovës dhe përsëri filloj në sponsorizimin edhe dy (2) fëmijëve jetim nga Arche e Indonezisë, menjëherë pas cunamit në vitin 2004.

Programi i Sponsorizimit të Jetimëve nga organizata HAI ofron ushqim, strehim dhe edukim për jetimët. Programi është i hapur edhe për familjet që jetojnë në Australi nëse dojnë për të sponsoruar ndonjë fëmijë.

Insha-Allah, çdo anëtar financiar merr shpërblim për dy jetimët nga Kosova që shoqata jonë aktualisht sponzoron.

[Letra Korrespodente është e bashkangjitur]

RAMI KULAFI
Arkëtar

aais_orphancorrespondence_oct2016_001

aais_orphancorrespondence_oct2016_002

aais_orphancorrespondence_oct2016_003

aais_orphancorrespondence_oct2016_004

aais_orphancorrespondence_oct2016_005

aais_orphancorrespondence_oct2016_006

AAIS Receives Correspondence from Orphans, 5 out of 5 based on 2 ratings.