AAIS Weekly Iftar

On Saturday 27 May 2017, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) hosted the first Iftar of Hijri 1438 at its Youth Centre.

Over one hundred (100) financial members and their families broke the first day’s fast together sharing dishes prepared by each family, as well as a lovely array of sweets.

As in previous years, the AAIS’s Youth Centre will be open on Saturdays for Iftar, so that members and their families can break fast together during Ramadan.

On behalf of the AAIS Executive Committee, I wish everyone a blessed Ramadan.

SHPENDI SHABANI
Executive Committee

IFTARI JAVOR I AAIS-it

Të shtunën me 27 Maj 2017, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) mbajti iftarin e pare për 1438 të kalendarit Hixhri në Qendrën Rinore.

Mbi njëqind (100) anëtarë financiarë dhe familjet e tyre bën iftarin e ditës së parë së bashku duke ndarë ushqimet e përgatitura nga secila familje, si dhe ëmbëlsirat.

Ashtu si në vitet e mëparshme, Qendra Rinore e AAIS-it do të jetë e hapur të shtunën për Iftar, në mënyrë që anëtarët dhe familjet e tyre të mund të shpërthejnë së bashku gjatë Ramazanit.

Në emër të Këshillit Ekzekutiv të AAIS-it, ju dëshiroj të gjithëve një Ramazan të bekuar.

SHPENDI SHABANI
Këshilli Ekzekutiv

AAIS Weekly Iftar, 5 out of 5 based on 3 ratings.