AAIS Youth Centre – Celebration

On Saturday 29 April 2017, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) held a special event to mark the debt-free status of its Youth Centre.

Over two hundred (200) financial members and their families attended the day.

A free BBQ, which served marinated chicken and lamb, was organised by the AAIS Executive Committee to thank financial members for their ongoing support.

The Youth Centre’s Cafe, which was full of families socialising, served freshly grinded coffee, while those with a sweet-tooth enjoyed a large selection of cakes and sweets that were kindly provided by financial members and ‘Charmed by Sweetness’.

Most of the children spent their time playing together on a Jumping Castle provided by ‘Ace Bouncing Castles’, while others played basketball and soccer.

A design of the AAIS Youth Centre’s ‘Donors Board’ was put up for display and was well received on the day. The AAIS Executive Committee encourages financial members to review their details before it is finalised later this year.

On behalf of the AAIS Executive Committee, I would like to thank everyone that helped make this event a success.

May Allah (swt) reward everyone for their ongoing support and Insha-Allah the Society’s Youth Centre continues to serve its financial members and their families for generations to come.

URIM BALLA
Committee Member

QENDRA RINORE E AAIS-it – FESTIMI

Të shtunën me 29 Prill 2017, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) mbajti një organizim të veçantë për të shënuar paguarjen e borxhit të Qendrës Rinore.

Gjatë ditës morën pjesë mbi dyqind (200) anëtarë financiarë me familjet e tyre.

Një skarë me mish falas, që shërbeu pulë dhe mish qengji të marinuar, u organizua nga Këshilli Ekzekutiv i AAIS-it për të falënderuar anëtarët financiarë për mbështetjen e tyre të vazhdueshme.

Kafeneja e Qendrës Rinore, e cila ishte e mbushur me familje që shoqëroheshin me njera-tjetren, u shërbyen me kafe të freskët të bluar, ndërsa të tjerët shijuan ëmbëlsira nga një përzgjedhje e madhe të tortave dhe ëmbëlsirave që u ofruan me mirësi nga anëtarët financiarë dhe kompania ‘Charmed by Sweetness’.

Shumica e fëmijëve e kalonin kohën duke luajtur së bashku në një kshtjellë kërcyese të ofruar nga ‘Ace Bouncing Castles’, ndërsa të tjerët luanin basketboll dhe futboll.

Një dizajn i ‘Tabeles së Donatorëve’ të Qendrës Rinore të AAIS-it u ngrit për shfaqje dhe u prit mirë gjatë ditës. Këshilli Ekzekutiv i AAIS-it inkurajon anëtarët financiarë që të shqyrtojnë detajet e tyre para se të finalizohet tabela në fund të këtij viti.

Në emër të Këshillit Ekzekutiv të AAIS-it, Unë do të doja të falënderoj të gjithë që ndihmuan që kjo ngjarje të jetë një sukses i madh.

E lus Allahun (xh sh) që t’i shpërblej të gjithë për mbështetjen e tyre të vazhdueshme dhe Insha-Allah Qendra Rinore e shoqatës vazhdon t’u shërbejë anëtarëve të saj financiarë dhe familjeve të tyre për gjeneratat që do të vijnë.

URIM BALLA
Anëtar i Këshillit

AAIS Youth Centre – Celebration, 5 out of 5 based on 4 ratings.