AAIS Youth Centre – New Pergola

On Saturday 15th August 2015, the foundations for the new pergola at the AAIS Youth Centre were laid.

Thanks to the voluntary work provided by a number of AAIS financial members, namely Lutfi Kulafi, Neshat Kulafi and Isni Balla, the main structure for the new pergola is almost completed.

A considerable number of new and contemporary screens, which were donated by AAIS financial member Basri Kraja, will be fitted to the new pergola in the next fortnight.

The AAIS Committee also plans to complete the new pergola by installing heating, lighting, benches and tables as well as a new BBQ area.

Insha-Allah, the new pergola will provide AAIS Members with an outdoor area that can be enjoyed throughout the summer and winter seasons.

ABEDIN DEMIRI
Committee Member

Qendra Rinore e AAIS-it – Pjergulla e Re

Të shtunën me 15 Gusht 2015, themeli për pjergullen (Pergola) e re në Qendrën Rinore të AAIS-it.

Në sajë të punës vullnetare të siguruar nga një numër i anëtarëve financiar të AAIS-it, përkatësisht Lutfi Kulafi, Neshat Kulafi dhe Isni Balla, struktura kryesore për pjergull të re është pothuajse e përfunduar.

Një numër i konsiderueshëm i ekraneve të reja dhe bashkëkohore, të cilat janë dhuruar nga anëtari financiar i AAIS-it Basri Kraja, do të jetë i pajisur me pjergull të re në dy javshin e ardhshëm.
Këshilli i AAIS-it gjithashtu planifikon të përfundoj pjergullen e re duke instaluar ngrohje, ndriçim, karriga, tavolina si dhe një skarë (BBQ) të re.

Insha-Allah, pjergulla e re do të sigurojë Anëtarët e AAIS-it me një sipërfaqe në natyrë që mund ta shijojnë anëtarët gjatë gjithë verës dhe dimrit.

ABEDIN DEMIRI
Anëtar i Këshillit

AAIS_YC_Pergola_Aug2015_001

AAIS_YC_Pergola_Aug2015_004

AAIS_YC_Pergola_Aug2015_002

AAIS_YC_Pergola_Aug2015_003

image

AAIS Youth Centre – New Pergola, 5 out of 5 based on 1 ratings.