AAIS Youth Group – Summer BBQ

On Saturday 7 January 2017, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) Youth Group hosted their first ever ‘Summer BBQ’ at the beautiful Yarraville Gardens.

Despite the blistering heat, thirty members of the AAIS youth embraced the summer sun and gathered together for a day of outdoor sports and a sizzling BBQ.

With the event starting at 4pm, it wasn’t long before the cool weather change swept over. The day had something for everyone, some enjoying socialising and a relaxing picnic, whilst others were up for some competitive outdoor volleyball and cricket.

The youth kept hydrated with some icy cold soft drinks and were re-energised thanks to an expertly prepared BBQ by Head Chef, Aydin Dardha.

Alhamdulillah, it was a pleasant start to 2017 and the AAIS Youth Group are very excited and eager to plan more memorable events for the rest of the year, Insha-Allah.

So, stay tuned and make sure you like the ‘AAIS Youth Group’ Facebook page, so you don’t miss out!

Samie Balla
AAIS Youth Group

GRUPI RINOR i AAIS-it – SKARË (BBQ) VERORE

Të shtunën me 7 Janar 2017, Grupi Rinor i Shoqatës Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) mbajti për herë të parë ‘Skarë (BBQ) Verore’ e cila u mbajt në Parkun e bukur të Yarraville.

Pavarësisht kohës së ngrohtë, tridhjetë anëtarë të rinjë të AAIS-it u mblodhën së bashku për një ditë të luajnë sporte në natyrë dhe një skarë/BBQ.

Aktivitetet filluan nga ora 4pd dhe kjo nuk ishte shumë gjatë para se dita të filloj të freskohet. Kjo ditë kishte aktivitete për të gjithë, duke filluar me një piknik të knaqshëm dhe relaksues, ndërsa të tjerët ishin për disa lojë volejbolli dhe kriket në natyrë.

Të rinjtë freskoheshin me pije të ftohëta dhe ishin të mbushur me eneregji falë skarës së pergaditur me profesionalizëm nga kuzhinieri kryesor, Aydin Dardha.

Elhamdulilah, kjo ishte një fillim i këndshëm I vitit 2017 dhe Grupi Rinor i AAIS-it është shumë i ngazëllyer dhe i etur për të planifikuar ngjarje të paharrueshme për pjesën tjetër të vitit, Insha-Allah.

Pra, të qëndrojmë të informuar dhe mos harroni të pëlqeni faqen në Facebook të ‘Grupit Rinor të AAIS-it’, kështu që ju të infohmoheni!

Samie Balla
Grupi Rinor – AAIS

AAIS Youth Group – Summer BBQ, 5 out of 5 based on 1 ratings.