AFL Ramadan Iftar

On 7 June 2017 two Executive Committee members of the Albanian Australian Islamic Society (AAIS), Br. Riza Zeneli and Br. Shpendi Shabani, attended an Iftar hosted by the Australian Football League (AFL).

Held at the Melbourne Cricket Ground (MCG), the dinner was attended by distinguished members of the Victorian Muslim community and a number of football personalities, including AFL CEO, Mr Gillon McLachlan, Br. Bachar Houli of the Richmond Football Club and Mr Dyson Heppell, captain of the Essendon Football Club.

The major theme of the night’s formalities centred on the AFL’s contribution in promoting football as a multicultural and cross gender game. There was also a presentation and panel discussion of the AFL’s initiatives and programs around encouraging and developing youth within the sport the likes of the ‘Bachar Houli Academy’.

Following the conclusion of the evening’s formalities there was an opportunity to enjoy the view of the MCG, which was decorated by Arabic calligraphy on the main screen and around the boundary. There was even an opportunity to meet and converse with Bachar, Dyson and others present at the event.

On behalf of the AAIS Executive Committee, I would like to sincerely thank the AFL for hosting and inviting our Society to partake in this year’s Iftar dinner.

SHPENDI SHABANI
Committee Member

IFTARI I ORGANIZUAR NGA AFL

Me 7 Qershor 2017, dy anëtarë të Këshillit Ekzekutiv të Shoqatës islamike Shqiptare Australiane (AAIS), Riza Zeneli dhe Shpendi Shabani, morën pjesë në një Iftar të organizuar nga Liga Australiane e Futbollit (AFL).

Në këtë darkë morën pjesë anëtarë të shquar të komunitetit musliman viktorian dhe një numër personalitetesh të futbollit, përfshirë drejtorin ekzekutiv të AFL, z. Gillon McLachlan, Bachar Houli i Klubit të Futbollit Richmond dhe z. Dyson Heppell, kapiteni i Klubit të Futbollit Essendon.

Tema kryesore e formaliteteve të natës përqendrohej në kontributin e AFL në promovimin e futbollit si një lojë multikulturore dhe për dy gjinitë. Ka pasur gjithashtu një prezantim dhe diskutim në panelin e iniciativave dhe programeve të AFL për nxitjen dhe zhvillimin e të rinjve brenda sportit, të ngjashëm me akademinë “Bachar Houli”.

Pas përfundimit të formaliteteve të mbrëmjes, pati një mundësi për të shijuar pamjen e MCG, e cila u dekorua me kaligrafinë arabe në ekranin kryesor dhe rreth fushës. Kishte edhe një mundësi për t’u takuar dhe biseduar me Bachar, Dyson dhe të tjerë të pranishëm në këtë ngjarje.

Në emër të Këshillit Ekzekutiv të AAIS-it, dëshiroj të falënderoj sinqerisht AFL-in për mbajtën e këtij iftari dhe për ftesën Shoqatës tonë për të marrë pjesë në darkën e Iftarit të këtij viti.

SHPENDI SHABANI
Këshilli Ekzekutiv