Al-Wasat – Islamic Newspaper of Australia

During the month of Ramadan (2015), the following article on Ramadan by Imam Bekim Hasani was published in the ‘Al-Wasat’ Newspaper.

Al-Wasat is an Islamic Newspaper that is circulated throughout the Islamic community in Australia.

AAIS Committee Board

Gazeta Islamike e Australisë – Al-Wasat

Gjatë muajit të Ramazanit (2015), artikulli i mëposhtëm rreth Ramazanit nga Imam Bekim Hasani u botua në gazetën “Al-Wasat”.

Al-Wasat është një gazetë islamike që qarkullon në të gjithë bashkësitë islame në Australi.
Këshilli i AAIS-it

www.aais.org.au

Alwasat_Article_2015

Alwasat_FrontCover_2015