Albanian Day Festival

On Sunday 11 December 2016, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) took part in the annual Albanian Day Festival. This year, the event was held at Yarraville Gardens.

Members of the AAIS Executive Committee and Women’s Committee arrived in the morning to set-up the traditional AAIS Stall for the day.

Alhamdulilah, it was a beautiful summer day in Melbourne to mark Albanian’s Independence Day. There was plenty of food, Albanian cultural music and dance throughout the day.

The AAIS Stall provided visitors with information about the AAIS’s Member Service, as well as Islamic literature in both Albanian and English. While some visitors to the AAIS Stall purchased Islamic literature, AAIS volunteers collected membership renewals and donations, and also gave away copies of the Society’s Member Newsletter and Albanian Islamic Calendar.

On behalf of the AAIS Executive Committee, I sincerely thank the Albanian Community for organising the event and look forward to our Society taking part in next year’s Albanian Day Festival.

ABEDIN DEMIRI
Committee Member

DITA E FESTIVALIT TË SHQIPTARËVE

Të dielën me 11 Dhjetor 2016, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) mori pjesë në ditën e festivalit vjetor shqiptar. Këtë vit ky festival u mbajt në parkun Yarraville.

Anëtarët e Këshillit Ekzekutiv të AAIS-it dhe Këshilli Grave mbërritën në mëngjes për të vendosur tezgën e AAIS-it për atë ditë.

Elhamdulilah, kjo ishte një ditë e bukur vere në Melburn për të shënuar Ditën e Pavarësisë së Shqipërisë. Kishte shumë lloje të ushqimit, muzikës kulturore shqiptare dhe valleve gjatë gjithë ditës.

Tezga e AAIS-it ka ofruar vizitorëve informacione në lidhje me shërbimet e AAIS-it për anëtarë, si dhe literaturës Islame në gjuhën shqipe dhe angleze. Derisa disa vizitorë të AAIS-it kishin blerë literaturë Islame, vullnetarët e AAIS-it kishin mbledhur përtëritjen e anëtarësisë dhe disa donacione, dhe gjithashtu kishin dhuruar disa kopje të revistes islame dhe kalendarit islamik shqiptar.

Në emër të Këshillit Ekzekutiv të AAIS-it, unë sinqerisht falënderoj Komunitetin Shqiptar për organizimin e kësaj ngjarje dhe shpresojmë që shoqata jonë të marr pjesë përsëri në ditën e festivalit të shqiptarëve në vitin e ardhshëm.

ABEDIN DEMIRI
Anëtar i Këshillit

Albanian Day Festival, 5 out of 5 based on 2 ratings.