Announcement: Adjourned AGM

The Albanian Australian Islamic Society (AAIS) would like to notify all Financial Members of the upcoming Adjourned Annual General Meeting (AGM) for the Financial Year 2014-2015.

Details are as follows:

Date: Sunday 18 October 2015
Time: 1:30pm
Venue: AAIS Youth Centre
Note: This meeting is STRICTLY open to Financial Members only.

The Committee Board kindly requests members make an effort to attend this important meeting.

AAIS COMMITTEE BOARD

LAJMËRIM: SHTYHET MBEDHJA E PËRGJITHSHME VJETORE

Këshilli i Shoqatës Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) lajmëron anëtarët të gjithë Anëtarët Financiar se është shtyrë mbledhja e përgjithshme për vitin financiar 2014-2015.

Tashmë, kjo mbledhje do të mbahet:

Ditën: E diele 18 Tetor 2015
Ora: Në ora 1:30 md
Vendi: Qendra Rinore e AAIS-it
Shënim: Kjo mbledhje është vetëm për Anëtarët Financiar

Këshilli ju fton të merni pjesë në këtë mbledhje të rëndësishme.

KËSHILLI I AAIS-it