Announcement: Fiter Bayram (E’id-ul-Fiter)

The Executive Committee of the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) would like to inform its respected members of the Holy Day of Fiter Bayram 2016 (Eid-ul-Fiter).

The details are as follows:

Fiter Bayram will be on Tuesday 5 July 2016

Morning [Fajr] Prayer will be held @ 6:45am

Bayram Prayer will be held @ 8:00am

Fiter is $10.

On behalf of the AAIS Executive Committee, I would like to wish everyone a safe and joyful Fiter Bayram [E’id-ul-Fiter].

JAY DURAKU
Secretary

FITËR BAJRAMI

Këshilli Ekzekutiv i Shoqatës Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) dëshiron ti informojë anëtarët e saj për ditën e Fitër Bajramit 2016.

Fitër Bajrami do të mbahet në ditën e Martë me 5 Korrik 2016

Falja e Mëngjesit do të mbahet në ora 6:45 të mëngjesit

Kurse falja e Bajramit do të mbahet në ora 8:00 të mëngjesit

Fitrat për këtë vitë ashte $10

Në emër të Këshillit Ekzekutiv i AAIS-it, ju dëshiroj të gjithë anëtarëve dhe familjeve të tyre gëzuar Fitër Bajramin.

XHYNEJT DURAKU
Sekretar

“Announcement: Fiter Bayram (E’id-ul-Fiter)”, 5 out of 5 based on 1 ratings.