Announcement: Annual General Meeting

The AAIS Committee would like to notify all financial members of the Annual General Meeting (AGM) for the Financial Year 2014 – 2015.

Date: Sunday 6 September 2015
Time: 1.30pm
Venue: AAIS Youth Centre

The Committee kindly requests that members make an effort to attend this important meeting.

Note: The AGM is strictly open only to AAIS Financial Members.

AAIS COMMITTEE

Mledhja e Pergjithshme Vjetore

Këshilli i AAIS-it lajmëron të gjithë anëtarët financiar për mbajtjen e Mbledhjes së Përgjithshme (AGM) të vitit financiar 2014 – 2015.

Dita: E diele 6 Shtator 2015
Ora: 1:30 md
Vendi: Qendra Rinore e AAIS-it.

Këshilli ju fton të merrni pjesë ne këtë mbledhje të rëndësishme.

Shënim: Kjo mbledhje është rreptësisht vetëm për anëtarët financiar.

KËSHILLI I AAIS-it

AAIS_AGM_2014-2015

“Announcement: Annual General Meeting”, 5 out of 5 based on 1 ratings.