Arrival of Special Guest – Imam Agron Terziqi

On Wednesday 31 August 2016, the Albanian Australian Islamic Society’s (AAIS) very first ‘Guest Imam’, Agron Terziqi, arrived safely in Melbourne, Australia.

Members of the AAIS Executive Committee were also at Melbourne Airport to greet Imam Agron Terziqi on his arrival.

During his five (5) week visit, Imam Agron Terziqi will be assisting the AAIS with a number of services, such as Friday Sermons, Quran reading classes, as well as Islamic Information Sessions at the Youth Centre.

On behalf of the AAIS Executive Committee, I welcome Imam Agron Terziqi to our Society and also encourage all financial members to make him feel at home during his visit.

XHYNEJT DURAKU
Secretary

MBËRRITJA E MYSAFIRIT TONË TË FTUAR IMAM AGRON TERZIQI

Në ditën e mërkurë më datën 31 Gusht të vitit 2016, i ftuari i parë deri më tani i Shoqatës Isamike Shqiptare Australiane, Imam Agron Terziqi mbërriti shëndosh e mirë në Melburn të Australisë.

Anëtarët e kryesisë së këshillit ekzeutiv të AAIS-it ishin gjithashtu në aeroportin e Melburint për t’i dëshiruar mirësearrdhje të ngrohtë Imam Agron Terziqit.

Gjatë qëndrimit të tij pesë javor në Melburn Imam Agron Terziqi do të ketë nderin të kontribuoj te AAIS në disa shërbime të caktuara sikurse janë; hytbeja e xhumasë, klasat e leximit të Kur’anit si dhe mbajtjen e disa ligjëratave me përmbajtje islame në Qendrën Rinore.

Në emër të komitetit ekzekutiv të AAIS-it dëshiroj t’i shpreh mirëserdhje në komunitetin tonë Imam Agron Terziqit, si dhe në të njëjtën kohë shfrytëzoj rastin të ftoj të gjithë anëtarët financues të komunitetit që mysafirit tonë t’ia mundësojnë që gjatë kësaj vizite të ndihet rehat sikur në shtëpinë e tij.

XHYNEJT DURAKU
Sekretar

AAIS_Arrival_ImamAgronTerziqi_Sep2016_001

AAIS_Arrival_ImamAgronTerziqi_Sep2016_002

AAIS_Arrival_ImamAgronTerziqi_Sep2016_003

Arrival of Special Guest – Imam Agron Terziqi, 5 out of 5 based on 1 ratings.