Bayram Celebration

After receiving an unusually low number of responses to invitations for the Albanian Australian Islamic Society’s (AAIS) annual formal ‘Bayram Dinner Function’, which was scheduled to be held at the Palm Reception on Saturday 17 September 2016, the Executive Committee promptly organised a casual event on the same evening for financial members and their families at the Youth Centre.

Although there was limited time to promote the event, over two hundred and fifty (250) financial members attended the night to mark the special occasion.

The Society’s volunteers prepared a delicious Halal chicken dinner that was served with rice, yogurt dip and salad. There were also many beautiful sweets, which were all donated by members, for all to enjoy after dinner.

The entertainment began at 8:00pm with a special performance of the Islamic song ‘ Allah Created Everything’ by children that attend the Society’s Kid’s Islamic Class. Each child also received a Bayram Gift Bag for their wonderful performance.

Following the kid’s performance, AAIS President, Vahid Goga, sincerely thanked AAIS financial members for their ongoing support of the Society and wished everyone a happy Bayram.

The entertainment continued throughout the night with traditional Albanian music.

Alhamdulilah, the feedback received on the casual and informal celebration from both young and old financial members was very positive.

On behalf of the AAIS Executive Committee, I sincerely thank everyone that helped make the first Bayram Celebration that was held at the Youth Centre a wonderful success. A special thank you also to all the volunteers, who worked throughout the day and night to prepare food for the event, as well as the members that kindly donated sweets and Albanian musicians for the live entertainment.

URIM BALLA
Committee Member

www.aais.org.au

FESTIMI I BAJRAMIT

Pasi që pranuam një numër jashtëzkonisht të vogël përgjigjjesh të ftesave të Shoqatës Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) për ceremoninë zyrtare të përvitshme të Darkës së Bajramit” që ishte planifikuar të mbahej në Luxor Reception në ditën e shtunde me 17 shtator 2016, atëherë këshilli ekzekutiv menjëherë reagoi dhe organizoi një event rastësor në të njëjtën mbrëmje për anëtarët financiar dhe familjet e tyre në Qendrën Rinore.

Edhe pse kishte pak kohe për t’u promovuar tubimi, më shumë se dyqindepesëdhjetë (250) anëtarë financiar ju përgjigjën ftesës dhe ishin të pranishëm për ta shënuar këtë moment të veçantë.

Vullnetarët e shoqatës kishin përgatitur pula të shijshme hallall të cilat u servuan së bashku me oriz, jogurt, salcë dhe sallatë. Vlen të përmendet se kishte mjaft ëmbëlsira të shijshme të cilat që të gjitha ishin sjellur si donacion nga anëtarët me qëllim që pas darke të gjithë të ëmbëlzohen.

Argëtimi filloi në ora 20:00 me një përformancë speciale të këngës islame “Allahu krijoi cdo gjë” e cila u realizua nga shoqata e fëmijëve të klasës islamike. Secili fëmijë përfitoi për Bajram nga një qese me dhurata për hir të përformancës së tyre të shkëlqyer.

Duke përcjellur interpretimin e fëmijëve presidenti i AAIS, z Vahid Goga me sinqeritetin më të madh i falenderoj anëtarët finaciar të AAIS për mbështejen që po i dhurojnë ata shoqatës dhe iu dëshiroi të gjithëve një bajram të gëzuar.

Ahengu vazhdoi edhe më tej gjatë mbrëmjes me muzik tradicionale shqiptare.
Duke iu falenderuar Zotit, reagimi për këtë festim formal si nga antarët finaciar të rinj ashtu edhe nga ata të vjetrit ishte mjaft pozitiv.

Ne emër të këshillit ekzekutiv të AAIS falënderoj sinqerisht të gjithë ata që ndihmuan për të realizuar festimin e parë të bajramit ne Qendrën Rinore gjë që ishte një sukses i jashtëzakonshëm. Një falenderim i veçantë shkon edhe për vullnetarët të cilët punuan nga mëngjesi e deri në mbremje për të përgatitur ushqimin, për atë anëtarë të cilët me mirësi sollën ëmbëlsira si dhe gjithashtu për muzicientët shqiptarë që përformuan drejtpërdrejt në këtë mbrëmje.

URIM BALLA
Anëtarë i Këshillit

aais_bayramcelebration_sept2016_001

aais_bayramcelebration_sept2016_002

aais_bayramcelebration_sept2016_003

aais_bayramcelebration_sept2016_004

aais_bayramcelebration_sept2016_005

aais_bayramcelebration_sept2016_006

aais_bayramcelebration_sept2016_007

aais_bayramcelebration_sept2016_008

aais_bayramcelebration_sept2016_009

aais_bayramcelebration_sept2016_010

aais_bayramcelebration_sept2016_011

aais_bayramcelebration_sept2016_012

aais_bayramcelebration_sept2016_013

aais_bayramcelebration_sept2016_014

aais_bayramcelebration_sept2016_015

aais_bayramcelebration_sept2016_016

aais_bayramcelebration_sept2016_017

aais_bayramcelebration_sept2016_018

aais_bayramcelebration_sept2016_019

aais_bayramcelebration_sept2016_020

aais_bayramcelebration_sept2016_021

aais_bayramcelebration_sept2016_022

aais_bayramcelebration_sept2016_023

aais_bayramcelebration_sept2016_024

aais_bayramcelebration_sept2016_025

aais_bayramcelebration_sept2016_026

aais_bayramcelebration_sept2016_027

aais_bayramcelebration_sept2016_028

aais_bayramcelebration_sept2016_029

Bayram Celebration, 5 out of 5 based on 1 ratings.