Breaking Fast on the Night of Power

On Friday 1 July 2015, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) hosted its 14th annual ‘Night of Power’ Iftar for financial members.

Alhamdulilah, over one hundred and twenty (120) AAIS members and their families participated in this year’s breaking of fast at the AAIS.

A delicious spread of traditional Albanian dishes was prepared by AAIS members to break the day’s fast. After the main meal, everyone enjoyed some traditional coffee and sweets.

Later, members assembled in the AAIS Multi-Function Room where Imam Dr. Bekim Hasani provided an excellent talk in both Albanian and English on the social aspect of Ramadan and also gave examples of how Ramadan has brought families, friends and the whole Muslim community together this year.

The AAIS Iftar program also included Albanian Nasheeds (Islamic songs) that were performed by AAIS members Hoxhe Besart Mustafai and Vergim Fejzullai.

The atmosphere of the event truly captured the essence of the occasion and this would not have been achieved without the tremendous support and contribution by AAIS financial members.

At the close of the event, AAIS President, Vahid Goga, sincerely thanked members for preparing the Iftar and for helping make the night a wonderful event for all.

Insha-Allah, next year’s AAIS Member Iftar will be another great success.

URIM BALLA
Committee Member

IFTARI I ANËTARËVE TË AAIS-IT NË NATËN E KADRI

Të premten me 1 Korrik 2016, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) organizoi Iftarin e saj vjetor për anëtarët e saj financiar i cili është i 14-ti me radhë për hir të natës së madhe të Kadrit.
Elhamdulilah, afër dy qind (120) anëtarë të AAIS-it me familjet e tyre morën pjesë në Iftarin e AAIS-it.

Ushqime të shijshme tradicionale shqiptare ishin përgatitur nga anëtarët e AAIS-it për ta ndarë iftarin e asaj ditë të gjithë së bashku. Pas ushqimit, të gjithë shijuan disa ëmbëlsira tradicionale si dhe kafe dhe çaj.

Më vonë, anëtarët u mblodhën në dhomën sociale të AAIS-it ku Imam Dr. Bekim Hasani ligjëroj një ligjëratë të shkëlqyer në gjuhën shqipe dhe angleze për aspektin social të Ramazanit dhe gjithashtu dha disa shembuj se si Ramazani ka sjellë familjet, miqtë dhe gjithashtu të gjithë komunitetit musliman së bashku këtë vit.

Programi i këtij tubimi (Iftari) përfshiu gjithashtu edhe Ilahi të kënduara nga anëtarë të AAIS-it Hoxhë Besart Mustafai and Vergim Fejzullai.

Atmosfera e këtij tubimi me të vërtetë ishte mbresë dhënëse dhe kjo nuk do të ishte arritur pa ndihmën dhe kontributin e madh të anëtarëve të AAIS-it.

Në fund të programit, kryetari i AAIS-it, Vahid Goga, sinqerisht falënderoj anëtarët për përgaditjen e ushqimit për iftar dhe që ndihmuan për ta bërë këtë natë të mrekullueshme për të gjithë

Insha-Allah, iftari i anëtarëve të AAIS-it në vitin tjeter do jetë një sukses i madh.

URIM BALLA
Anëtar i Këshillit

AAIS_NightOfPower_Iftar_001

AAIS_NightOfPower_Iftar_002

AAIS_NightOfPower_Iftar_003

AAIS_NightOfPower_Iftar_004

AAIS_NightOfPower_Iftar_005

AAIS_NightOfPower_Iftar_006

AAIS_NightOfPower_Iftar_007

AAIS_NightOfPower_Iftar_008

AAIS_NightOfPower_Iftar_009

AAIS_NightOfPower_Iftar_010

AAIS_NightOfPower_Iftar_011

AAIS_NightOfPower_Iftar_012

AAIS_NightOfPower_Iftar_013

AAIS_NightOfPower_Iftar_014

AAIS_NightOfPower_Iftar_015

AAIS_NightOfPower_Iftar_016

AAIS_NightOfPower_Iftar_017

AAIS_NightOfPower_Iftar_018

AAIS_NightOfPower_Iftar_019

AAIS_NightOfPower_Iftar_020

AAIS_NightOfPower_Iftar_021

AAIS_NightOfPower_Iftar_022

AAIS_NightOfPower_Iftar_023

AAIS_NightOfPower_Iftar_024

AAIS_NightOfPower_Iftar_025

AAIS_NightOfPower_Iftar_026

AAIS_NightOfPower_Iftar_027

AAIS_NightOfPower_Iftar_029

AAIS_NightOfPower_Iftar_030

AAIS_NightOfPower_Iftar_031

AAIS_NightOfPower_Iftar_032

AAIS_NightOfPower_Iftar_033

AAIS_NightOfPower_Iftar_034

AAIS_NightOfPower_Iftar_035