Bringing Family to Australia – Immigration Laws

As part of our weekly Friday night Information Sessions, on Friday 8 April 2016, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) held an information session on ‘Immigration’ for financial members at the AAIS Youth Centre.

Conducted by Solicitor and Registered Migration Agent, Indira Kulafi, the session titled ‘Bringing Family to Australia’ covered topics including bringing a fiancée/fiancé to Australia, bringing parents to Australia and bringing skilled family to Australia.

Members were provided with key information regarding criteria for visas, information required, costs involved and much more.

On behalf of the AAIS Executive Committee, we sincerely thank Indira Kulafi for providing such an informative session.

URIM BALLA
Committee Member

 

SJELLJA E FAMILJES NË AUSTRALI

Si pjesë e sesioneve tona informative të premteve mbrëmja, të premten me 8 Prill 2016, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) mbajti një Sesion Informativ rreth emigracionit për anëtar financiare në Qendrën Rinore të AAIS-it i cili ishte.

Prezantimi u mbajt nga avokatja dhe agjentja e regjistruar e Emigracionit, Indira Kulafi, dhe ky prezantim ishte titulluar ‘Sjellja e Familjes në Australi’ dhe mbuloj edhe tema të tilla si: sjellja e një nusës/dhëndër në Australi, sjellja e prindërve në Australi si dhe sjellja e familjarëve me profesion në Australi.

Anëtarët janë pajisur me informacione kryesore në lidhje për vizat, shpenzimet e përfshira dhe shumë informacione të tjera.

Në emër të Këshillit Ekzekutiv të AAIS-it, unë sinqerisht falënderoj Indira Kulafi për mbajtjen e këtij sesioni informativ.

URIM BALLA
Anëtar i Këshillit

 

AAIS_BringingFamilyAustralia_Apr2016_01 AAIS_BringingFamilyAustralia_Apr2016_02 AAIS_BringingFamilyAustralia_Apr2016_03 AAIS_BringingFamilyAustralia_Apr2016_05 AAIS_BringingFamilyAustralia_Apr2016_06 AAIS_BringingFamilyAustralia_Apr2016_07 AAIS_BringingFamilyAustralia_Apr2016_08 AAIS_BringingFamilyAustralia_Apr2016_09 AAIS_BringingFamilyAustralia_Apr2016_10 AAIS_BringingFamilyAustralia_Apr2016_11

Bringing Family to Australia – Immigration Laws, 5 out of 5 based on 2 ratings.