Care With Me – Pre Ramadan Event

On Saturday 13 June 2015 the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) hosted the ‘Care with Me – Pre Ramadan Event’ at the AAIS.

Care With Me is a not-for-profit which aims to create a positive future for children who enter the child protection system through the provision of cultural, linguistic and religious engagement and services.

The pre-Ramadan event is held to educate carers of Muslim children about the month of Ramadan.

The night began with members of the AAIS Committee providing guests with a tour of the Albanian Mosque. This was followed by a ’Pre-Ramadan Breaking of the Fast’ and then with a presentation by Care With Me CEO Mohamed Elmasri.

Special guest Dr. Ali Abdo who is a three time Olympian, then provided his story about training as a high level athlete during the month of Ramadan and understanding how it impacts the body from a medical aspect.

The AAIS Committee was honoured to host this event again at our Society and congratulates the volunteers of Care With Me for the good work they perform in the Australian community.

RAMI KULAFI
AAIS Treasurer

AAIS – Programi për Teravi

Të shtunën me 13 Qershor 2015, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) organizoi ‘një ngjarje para Ramazanit në AAIS me emrin ‘Kujdesu me Mua (Care Wth Me)’.

‘Kujdes me Mua’ është një organizatë jo-fitimprurëse e cila synon për të krijuar një të ardhme pozitive për fëmijët të cilët hyjnë në sistemin e mbrojtjes së fëmijëve (child protection system) nëpërmjet ofrimit të shërbimeve kulturore, gjuhësore dhe fetare.

Kjo ngjarje para Ramazani është mbajtur për të edukuar kujdestarët e fëmijëve muslimanë rreth muajit të Ramazanit.

Nata filloi me anëtarët e Këshillit të AAIS-it të cilët siguruan mysafirët me një turne të Xhamisë Shqiptare. Kjo u pasua me një “Iftar para Ramazani”, dhe më pastaj me një prezantim nga Kryetari i organizatës’ Kujdesu me Mua’ Mohamed Elmasri.

I ftuar special ishte Dr. Ali Abdo i cili është tre herë atlet dhe u tregua historia e tij në lidhje me trajnimin si një atlet i nivelit të lartë gjatë muajit të Ramazanit dhe për të kuptuar ndikimet që ka Ramazani në trup në aspektin mjekësor.

Këshilli i AAIS-it ishte i nderuar që pati rastin për të organizuar këtë ngjarje përsëri në Shoqatën tonë dhe uron të gjithë vullnetarët e organizatës ‘Kujdesu me Mua’ për punën e mirë që ata kryejnë në komunitetin Australian.

RAMI KULAFI
Arkëtar

CWM_2015_005

CWM_2015_002

CWM_2015_004

CWM_2015_001

CWM_2015_003

Care With Me – Pre Ramadan Event, 5 out of 5 based on 1 ratings.