Coffee & Cars: Royal Children’s Hospital Fundraiser

On Sunday 16 April 2017, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS), in conjunction with with the Albanian Moslem Society of Shepparton, hosted its very first ‘Coffee and Cars’ fundraiser for the Royal Children’s Hospital (RCH).

A little over one-hundred (100) people gathered together for a day of viewing exotic cars, while enjoying a hot coffee, fresh doughnuts, hot sausages and most importantly, taking the time to catching-up with family and friends.

A mix of European ‘Super-Super’ Cars, American ‘Muscle’ Cars and the center of attraction was three (3) time Australian National Drag Car Champion, Lirim Bektash, with his Dodge Drag Car on show for all to enjoy.

People showed their appreciation for the event and good cause by raising one-thousand and four hundred ($1,400) for the RCH.

On behalf of the AAIS Executive Committee, I sincerely thank the Committee of the Albanian Moslem Society in Shepparton for their co-operation in co-hosting the corresponding event, Final Finish Automotive Concierge for providing the venue, as well as food and beverages and also everyone that participated on the day to help raise funds for the RCH.

May Allah (swt) reward everyone for their generous donations and we hope to make this an annual event in future.

URIM BALLA
Executive Committee

MAKINA & KAFE: MBLEDHJE FONDESH PËR SPITALIN MBRETËROR TË FËMIJËVE

Të dielën me 16 Prill 2017, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS), në bashkëpunim me Shoqatën Muslimane Shqiptare të Shepparton-it, mbajtën për herë të pare ngjarjen ‘Kafe dhe Makina’ pwr tw ngritur fonde për Spitalin Mbretëror të Fëmijëve (RCH).

Pak më shumë se njëqind (100) njerëz u mblodhën së bashku në këtë ditë për të shikuar makina ekzotike si dhe shijuan një kafe të nxehtë, petulla të freskëta, suxhuk (sausages) dhe më e rëndësishmja, kaluan kohë duke biseduar me familje dhe miq.

Një përzierje e ‘Super-super’ makinave Evropiane, makina Amerikane ‘Muscle’ dhe pjesa më tërheqëse e kësaj dite ishte Lirim Bektash, tre (3) herë kampion i Australisë në gara shpejtësie të makinave me makinën e tij ‘Dodge’, dhe kjo ishte një shfaqje për të gjithë të gëzojnë.

Njerëzit çmuan këtë organizim pasi që ishte edhe për një kauzë të mirë duke mbledhur një-mijë e katërqind dollar ($1,400) për spitalin RCH.

Në emër të Këshillit Ekzekutiv të AAIS-it, Unë sinqerisht falënderoj Këshillin e Shoqates Muslimane Shqiptare të Shepparton-it për bashkëpunimin e tyre në bashkë-organizimin e kësaj ngjarje përkatëse, si dhe falënderoj edhe Final Finish Automotive Concierge për sigurimin e vendit, si dhe ushqimit dhe pijeve dhe gjithashtu kushdo që ka marrë pjesë në këtë ditë për të ndihmuar në ngritjen e fondeve për RCH.

Lus Allahun (xh.sh) të i shpërblejë të gjithë për donacionet e tyre bujare dhe ne shpresojmë për të bërë këtë një ngjarje vjetore në të ardhmen.

URIM BALLA
Këshilli Ekzekutiv

Coffee & Cars: Royal Children’s Hospital Fundraiser, 5 out of 5 based on 1 ratings.