Collection & Donation Towards Brunswick Mosque

On Friday 10 February 2017, the Executive Committee of the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) announced a collection towards the planned development of a Mosque by the Islamic Community Mili Gorus Australia (ICMGA).

Alhamdulilah, $2,720 was raised through the kind and generous donations of members that attended the Friday prayer on the day.

The construction of the Mosque, which is located in at the current ICMGA property in Brunswick, will begin in August of this year.

If anyone would like to learn more about the project or make a further donation, please contact the office of ICMGA.

On behalf of the AAIS Executive Committee, I pray that the project is successfully completed by the ICMGA and may Allah (swt) reward everyone for their donations.

RIZA ZENELLI
Vice President

MBLEDHJA E DONACIONEVE NGA AAIS PËR XHAMINË NË BRUNSWICK

Të premten me 10 Shkurt 2017, Këshilli Ekzekutiv i Shoqatës Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) njoftoi për mbledhjen e donacioneve në drejtim të hapjes së planifikuar të një xhamie nga Komuniteti Islamik Mili Gorus në Australi (ICMGA).

Elhamdulilah, $2.720 janë grumbulluar nga donacionet bujare të anëtarëve që morën pjesë në namazin e xhumasë në atë ditë.

Ndërtimi i xhamisë, e cila ndodhet në pronën e këtij komuniteti (ICMGA) në Brunswick, do të fillojë në Gusht të këtij viti.

Nëse dikush do të donte për të mësuar më shumë rreth këtij projekti ose të bëjë një donacion drejt ndërtimit të kësaj xhamie, atëherë ju lutemi kontaktoni zyrën e ICMGA.

Në emër të Këshillit Ekzekutiv të AAIS-it, Unë shpresoj që projekti të përfundojë me sukses nga ICMGA dhe Allahu (xh.sh) të i shpërblejë të gjithë ata që dhuruan donacione.

RIZA ZENELLI
Nënkryetar i AAIS-it

Collection & Donation Towards Brunswick Mosque, 5 out of 5 based on 1 ratings.