Collection for Syrian Refugees of Aleppo

On Friday 16 December 2016, the Executive Committee of the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) held a Friday collection for Syrian refugees of Allepo.

Alhamdulillah, the AAIS raised three-thousand two hundred and sixty-five ($3,265) dollars towards the appeal.

For more information about how to make a donation towards the corresponding appeal, the AAIS Executive Committee encourages financial member to visit Human Appeal International’s (HAI) website or contact their office in Australia.

RIZA ZENELI
Vice President

Mbledhje e Donacioneve për Refugjatët Sirianë të Alepos

Të premten më 16 Dhjetor 2016, Këshilli Ekzekutiv i Shoqates Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) organizoj një mbledhje të donacioneve të premten për refugjatët sirianë të Alepos.

Alhamdulillah, AAIS ka mbledhur $3,265 në drejtim të këtij apeli.

Për më shumë informacione se si të bëhet një donacion në drejtim të ankesës përkatëse, Komiteti Ekzekutiv i AAIS-it inkurajon anëtarët financiar të vizitojnë web faqen e organizates Human Appeal International (HAI) ose të kontaktoni zyrën e tyre në Australi.

RIZA ZENELI
Nën Kryetar

Collection for Syrian Refugees of Aleppo, 5 out of 5 based on 2 ratings.