Collection: Syrian & Palestinian Refugees

On Friday 18 December 2015, the Executive Committee of the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) held a Friday collection for the Human Appeal International (HAI) Winter Appeal for Syrian and Palestinian refugees.

Alhamdulillah, the AAIS raised $1,700 towards the appeal.

For more information about the corresponding appeal, please visit HAI’s website or contact their office.

JAY DURAKU
Secretary

GRUMBULLIM PARASH PËR REFUGJATËT SIRIANË DHE PALESTINEZË

Të premten me 18 Dhjetor 2015, Këshilli Ekzekutiv i Shoqatës Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) organizoj një grumbullim parash të premten në xhamin e saj për Human Appeal International (HAI), i cili është një Apel Dimror për të ndihmuar refugjatët sirianë dhe palestinezë.

Elhamdulilah, AAIS ka grumbulluar $1700 në drejtim të këtij apeli.

Për më shumë informacione në lidhje me apelin përkatës, ju lutem vizitoni faqen e internetit të HAI ose kontaktoni zyrën e tyre.

JAY DURAKU
Sekretar

AAIS_FridayPrayer_2014a

AAIS_FridayPrayer_2014b

AAIS_FridayPrayer_2014c

AAIS_FridayPrayer_2014d

Collection: Syrian & Palestinian Refugees, 5 out of 5 based on 1 ratings.