Comedy Night

On Saturday 1 April 2017, a family ‘Comedy Night’ hosted by the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) for its financial members at the AAIS Youth Centre.

Over (seventy) 70 people dined together in the cafe on a home cooked meal that was prepared by volunteers.

A terrific mix of families and couples created a pleasant atmosphere leading up to the movie screening later in the evening.

Members proceeded upstairs after dinner to watch the comedy movie “Allah Made Me Funny Live in Concert”, as well as some lively clips of Albanian humour.

Members snacked on a selection of complimentary movie going treats during the movie.

The movie was thoroughly enjoyed with plenty of heartfelt laughs.

An intermission allowed the moviegoers to pray Isha, grab a coffee and enjoy some delicious homemade desserts and ice creams available from the cafe.
Before continuing the movie screening, some door prizes were won by members and winners of the party game went home with some movie prizes too.

The funds raised on ticket and food sales for the night went towards the AAIS Youth Centre.

Overall, the ‘Comedy Night’ was a successful event that was thoroughly enjoyed by members at the Youth Centre – with many members looking forward to the next event where they can come together with their family.

On behalf of the AAIS Executive Committee, I sincerely thank everyone that donated food and volunteered their time for the event.

BARI NUHIU
Executive Committee Member

NATË ME KOMEDI

Të shtunën me 1 Prill 2017, një ‘Natë me Komedi‘ familjare ishte organizuar nga Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) për anëtarët e saj financiar në Qendrën Rinore të AAIS-it.

Mbi (shtatëdhjetë) 70 njerëz kanë ngrënë darkë së bashku në kafene, ushqim shtëpie i gatuar dhe i përgatitur nga vullnetarët.

Një përzierje e mrekullueshme e familjeve dhe çifteve krijuan një atmosferë të këndshme që u shoqërua deri në shfaqjen e filmit më vonë në mbrëmje.

Anëtarët u ngritën lart pas darke për të parë filmin komedi “Allahu më bëri qesharak drejtpërdrejtë në Koncert”, si dhe disa klipe të humorit shqiptar.

Anëtarët bën një përzgjedhje të ushqimit të lëhtë si kompliment gjatë shikimit të filmit.

Filmi u pëlqy tërësisht me shumë të qeshura të përzemërta.

Një pushim lejoi shikuesit që ta falin namazin e Jacisë, të pijnë një kafe dhe të shijojnë disa ëmbëlsira të shijshme shtëpiake dhe akullore që ishin në dispozicion në kafene.

Para se të vazhdoj shikimi i filmit, disa çmime u fituan nga anëtarët dhe fituesit e lojës shkuan në shtëpi me disa bileta të kinemasë si shpërblim.

Fondet e ngritura nga biletat dhe shitjet e ushqimit në këtë natë shkuan drejt Qendrës Rinore të AAIS-it.

Në përgjithësi, “Natë me Komedi” ishte një ngjarje e suksesshme që u pëlqy plotësisht nga anëtarët në Qendrën Rinore – me shumë anëtarë duke shpresuar për ngjarjen e ardhshme, ku ata mund të vijnë së bashku me familjet e tyre.

Në emër të Këshillit Ekzekutiv të AAIS-it, Unë sinqerisht falënderoj të gjithë ata që dhuruan ushqim dhe dedikuan kohen e tyre vullnetarisht për këtë ngjarje.

BARI NUHIU
Anëtar Ekzekutiv i AAIS-it

Comedy Night, 5 out of 5 based on 1 ratings.