Cooking Class

On Tuesday 4 August 2015, the Women’s Committee of the Albanian Australian Islamic Society’s (AAIS) held its monthly ‘Ladies Night’ at the Youth Centre’.

A new ‘Cooking Class’ was introduced for financial members on the night with the Society’s very first AAIS ‘Master Chef Class’.

In front of an eager group of ladies, Altane Jeka provided step by step instructions on how to make her version of “Sheqer Pare”.

It was an enjoyable evening for all who attended and everyone will be looking forward to learning a new recipe from another AAIS member at the next AAIS Ladies Night on Tuesday 1 September 2015.

Selima Ymer
AAIS Women’s Committee

Klasa e Gatimit të AAIS-it

Të martën me 4 Gusht 2015, Këshilli i Grave të Shoqatës Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) mbajti sesionin mujor për Gra në Qendren Rinore.

Një klasë e re për “Gatim” u prezantua për anëtarët financiar në këtë natë në AAIS me klasen ‘Master Shef’.

Para një grupi të etur të zonjave, Altane Xheka kishte dhënë udhëzime hap pas hapi se si të gatuhet “Sheqer Pare” në versionin e saj.

Kjo ishte një mbrëmje e këndshme për të gjithë ata që morën pjesë dhe të gjithë shpresojnë për të mësuar një recetë të re nga një anëtar tjetër e AAIS-it në sesionin tjetër të Nates së Grave të AAIS-it që do të mbahet të martën me 1 Shtator 2015.

Selima Ymer
Këshilli i Grave të AAIS-it

AAIS_CookingClass_2015_001

AAIS_CookingClass_2015_005

AAIS_CookingClass_2015_002

AAIS_CookingClass_2015_003

AAIS_CookingClass_2015_004

Cooking Class, 5 out of 5 based on 1 ratings.