Dinner & Movie Night @ AAIS Youth Centre

A ‘Dinner and Movie Night’ was hosted at the Albanian Australian Islamic Society(AAIS) Youth Centre on Saturday 19 March 2016.

The AAIS organised a pre-movie Mediterranean inspired meal for this event that was followed by the showing of the documentary ‘Journey to Mecca’.

The evening commenced with the preparation and serving of dinner by a combined effort of volunteers and Executive Committee members. Dinner was enjoyed by over sixty (60) financial members on the night.

The movie patrons then moved upstairs from the Youth Centre’s cafe to the first level Educational Area for the special screening of ‘Journey to Mecca’. The story focuses on Ibn Battuta’s first pilgrimage to Mecca from his home in Morocco in 1325. Battuta’s account of his pilgrimage, as a 21 year old, took viewers through his experiences of travelling to Mecca over 18 months, completing the Hajj and beyond. It was enjoyed by viewers for both the images of Mecca and the Hajj, as well as the story of a journeyman from centuries past.

On behalf of the AAIS Executive Committee, I sincerely thank all the volunteers that helped make the Dinner and Movie Night event such a success.

We look forward to hosting more Dinner and Movie Nights in future for AAIS members to enjoy.

BARI NUHIJI
Committee Member

Darkë dhe Natë Filmi në Qendrën Rinore të AAIS-it

Një darkë dhe një Natë Filmi’ është mbajtur në Qendrën Rinore të Shoqatës Islamike Shqiptare Australiane të shtunën me 19 Mars 2016.

AAIS organizoi një darkë mesdhetare që u pasua nga shfaqja e dokumentarit ‘Udhëtimi për në Mekë’.

Mbrëmja filloi me përgatitjen dhe shërbimin e darkës me një përpjekje të kombinuar të vullnetarëve dhe anëtarëve të Këshillit Ekzekutiv. Darka u shijua nga më shumë se gjashtëdhjetë (60) anëtarë financiar në atë natë.

Të pranishmit pastaj u zhvendosën lart nga kafeneja e Qendrës Rinore në katin e parë ku gjendet hapsira edukative për shfaqjen e veçantë ‘Udhëtimi për në Mekë’. Historia fokusohet në pelegrinazhin (Haxhin) e parë të Ibn Batuta në Mekë nga shtëpia e tij në Marok në vitin 1325. Haxhi i Batuta’s, si një 21 vjeçar, mori shikuesit me përvojat e tij të udhëtimit për në Mekë që kishte zgjatur 18 muaj, duke përfunduar haxhin dhe më gjerë. Ky dokumentar u prit shumë mirë nga shikuesit për imazhet e Mekës dhe të Haxhit, si dhe për historinë e një udhëtari të kualifikuar nga shekujt e kaluar.

Në emër të Këshillit Ekzekutiv të AAIS-it, Unë sinqerisht falënderoj të gjithë vullnetarët që ndihmuan në përgaditjen e darkës dhe që bën këtë natë një sukses të madh.

Ne shpresojmë për të organizuar më shumë darka të shijshme dhe Nata Filmi në të ardhmen për anëtarët e AAIS-it për të shijuar.

BARI NUHIJI
Anëtar i Këshillit

www.aais.org.au

AAIS_Journey2Mecca_March2016_001

AAIS_Journey2Mecca_March2016_002

AAIS_Journey2Mecca_March2016_003

AAIS_Journey2Mecca_March2016_004

AAIS_Journey2Mecca_March2016_005a

AAIS_Journey2Mecca_March2016_006

AAIS_Journey2Mecca_March2016_007

AAIS_Journey2Mecca_March2016_008

Dinner & Movie Night @ AAIS Youth Centre, 5 out of 5 based on 3 ratings.