ELIF – Islamic Magazine of Montenegro

During the month of Ramadan (2015), the following interview by Vahid Goga about the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) was published in the monthly edition of ‘ELIF’.

Elif is an Islamic Magazine that is circulated throughout the Islamic community in Montenegro.

AAIS COMMITTEE BOARD

Magazina Islame e Malit të Zi – ELIF

Gjatë muajit të Ramazanit (2015), intervistën e mëposhtme me Vahid Goga për shoqatën Islamike Shqiptare Australiane (AAIS), u botua në edicionin mujor të magazinës Islame ‘elif’.

Elif është një Magazine islamike që qarkullullon në të gjithë bashkësisë Islame në Mal të Zi.

KËSHILLI I AAIS-it

AAIS_Elif_IslamicMagazine_Montenegro2015

AAIS_Elif_IslamicMagazine_Montenegro2015_fullpage

AAIS_Elif_IslamicMagazine_Montenegro2015_pg64

AAIS_Elif_IslamicMagazine_Montenegro2015_pg65

ELIF – Islamic Magazine of Montenegro, 5 out of 5 based on 1 ratings.