Excursion to Islamic Museum of Australia

On Saturday 28 May 2016, the children who attend the AAIS Albanian Language and Islamic Classes attended an excursion to the Islamic Museum of Australia (IMA).

Thirty (30) children and their parents attended a well organised day at the IMA as part of the Weekend Schools Program that the Museum offers.

The children were taken on a tour of the Museum and were able to see different exhibitions including Islamic Art and Architecture, Australian Muslim History and Islamic Faith.

It was a wonderful learning experience and fun-filled day with children participating in an interactive quiz, art workshop and also enjoying a very tasty lunch.

On behalf of the AAIS Executive Committee, I sincerely thank the staff at the IMA for such a well organised event.

URIM BALLA
Committee Member

EKSKURSION NË MUZEUN ISLAMIK TË AUSTRALISË

Të shtunën me 28 Maj 2016, fëmijët që ndjekin klasat e gjuhës shqipe dhe klasat islamike të Shoqatës Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) morën pjesë në një ekskursion në Muzeun Islamik të Australisë (IMA).

Tridhjetë (30) fëmijët dhe prindërit e tyre kanë marrë pjesë në një ditë të organizuar mirë në IMA, si pjesë e Programit të Shkollave të fundjavës që ofron Muzeu.

Fëmijët janë marrë në një turne të Muzeut dhe ishin në gjendje për të parë ekspozita të ndryshme duke përfshirë Artin dhe Arkitekturën Islamë, historinë Muslimane Australiane dhe besimin Islam.

Kjo ishte një përvojë e mrekullueshme dhe ditë e mbushur me hare për fëmijët që ishin pjesë e një quizi interaktiv, punëtori të artit dhe gjithashtu duke shijuar një drekë shumë të shijshme.

Në emër të Këshillit Ekzekutiv të AAIS-it, unë sinqerisht falënderoj stafin në IMA për një ngjarje të tillë të organizuar mirë.

URIM BALLA
Anëtar i Këshillit

AAIS_Excursion_Islam_Museum_Of_Australia_May2016_027

AAIS_Excursion_Islam_Museum_Of_Australia_May2016_000

AAIS_Excursion_Islam_Museum_Of_Australia_May2016_001

AAIS_Excursion_Islam_Museum_Of_Australia_May2016_002

AAIS_Excursion_Islam_Museum_Of_Australia_May2016_003

AAIS_Excursion_Islam_Museum_Of_Australia_May2016_004

AAIS_Excursion_Islam_Museum_Of_Australia_May2016_005

AAIS_Excursion_Islam_Museum_Of_Australia_May2016_006

AAIS_Excursion_Islam_Museum_Of_Australia_May2016_007

AAIS_Excursion_Islam_Museum_Of_Australia_May2016_008

AAIS_Excursion_Islam_Museum_Of_Australia_May2016_009

AAIS_Excursion_Islam_Museum_Of_Australia_May2016_010

AAIS_Excursion_Islam_Museum_Of_Australia_May2016_011

AAIS_Excursion_Islam_Museum_Of_Australia_May2016_012

AAIS_Excursion_Islam_Museum_Of_Australia_May2016_013

AAIS_Excursion_Islam_Museum_Of_Australia_May2016_014

AAIS_Excursion_Islam_Museum_Of_Australia_May2016_015

AAIS_Excursion_Islam_Museum_Of_Australia_May2016_016

AAIS_Excursion_Islam_Museum_Of_Australia_May2016_017

AAIS_Excursion_Islam_Museum_Of_Australia_May2016_018

AAIS_Excursion_Islam_Museum_Of_Australia_May2016_019

AAIS_Excursion_Islam_Museum_Of_Australia_May2016_020

AAIS_Excursion_Islam_Museum_Of_Australia_May2016_021

AAIS_Excursion_Islam_Museum_Of_Australia_May2016_022

AAIS_Excursion_Islam_Museum_Of_Australia_May2016_023

AAIS_Excursion_Islam_Museum_Of_Australia_May2016_024

AAIS_Excursion_Islam_Museum_Of_Australia_May2016_025

AAIS_Excursion_Islam_Museum_Of_Australia_May2016_026

#‎albanianaustralianislamicsociety‬ ‪#‎aais‬ ‪#‎albanianmosque‬ ‪#‎albanianmuslim‬ ‪#‎shqiptarmusliman‬ ‪#‎feja‬ ‪#‎kombi‬ ‪#‎muslim‬ #islam #islamicmuseumofaustralia

Excursion to Islamic Museum of Australia, 5 out of 5 based on 1 ratings.