Exhibition: 99 Names of God

On Friday 4 September 2015, the Islamic Museum of Australia (IMA) launched the new exhibition titled: ‘Al Asma Al Husna – Most Beautiful Names of Allah’.

The Albanian Australian Islamic Society (AAIS) was invited to the official launch as a sponsor of the exhibition.

Curator of the Islamic Museum of Australia, Nur Shkembi (AAIS financial member), presented the exhibition, which showcased beautiful and interesting pieces of contemporary art, that were completed by local and international artists.

The exhibition runs for 99 days from 4 September to 12 December 2015 and is well worth visiting.

On behalf of the AAIS Committee, I sincerely thank IMA for their invitation to the launch of this wonderful exhibition.

RAMI KULAFI
Treasurer

EKSPOZITA: 99 EMRAT E ZOTIT

Të premten me 4 Shtator 2015, Muzeu Islamik i Australisë (IMA) filloi ekspozitën e re me titull: ‘Al Asma Al Husna – Emrat më të bukur të Allahut’.

Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) ishte ftuar për hapjen zyrtare si një sponsor i ekspozitës.

Kuratori i Muzeut Islamik të Australisë, Nur Shkembi (anëtar financiar i AAIS-it), prezantoi ekspozitën, i cili ekspozoj copa të bukura dhe interesante të artit bashkëkohor, që janë përfunduar nga artistë vendorë dhe ndërkombëtarë.

Ekspozita do jetë e hapur për 99 ditë nga 4 Shtator deri me 12 Dhjetor 2015 dhe ja vlenë të vizitohet.

Në emër të Këshillit të AAIS-it, unë sinqerisht falënderoj IMA për ftesën e tyre për hapjen e kësaj ekspozite të mrekullueshme.

RAMI KULAFI
Arkëtar

www.aais.org.au

image

image

image

image

Exhibition: 99 Names of God“, 5 out of 5 based on 1 ratings.