Falja e Namazit i Teravive

Falja e Teravive në Xhaminë tonë fillon të premten me 26 Maj dhe do të falen për çdo natë në ora 8.00 të mbrëmjes.

Buhariu dhe Muslimi transmetojnë se për vlerën e këtij namazi Muhammedi (alejhi selam) ka thënë:

“Kush çohet për t’u falur në Ramazan (teravitë) me besim të plotë dhe duke llogaritur shpërblim tek Allahu, do t’i falen gjynahet e mëparshme.”

SHËNIM I RËNDËSISHËM: Ju lutemi parkoni makinën tuaj në mënyrë korrekte dhe përmbahuni shenjave të parkimit në çdo kohë kur vizitoni shoqaten AAIS.

IMPORTANT NOTE: Please ensure to park your vehicle correctly and obey parking signs at all times when visiting the AAIS.

“Falja e Namazit i Teravive”, 5 out of 5 based on 2 ratings.