Family Picnic

On Sunday 1 November 2015, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) held its annual AAIS Family Picnic.

The venue for the event was the picturesque Exhibition Gardens in Carlton, which hosts a large children’s playground; adequate open spaces for sports and other activities, as well as a number of large beautiful trees for shade.

It was shortly after lunch when the sporting activities began. While some of the smaller children played a game of soccer, the adults enjoyed a friendly match of cricket.

The much anticipated opening of the ‘Albanian Olympics’ occurred in the early afternoon. The ’50 Meter Sprint’ was opened by the children’s competitive races, then followed by the Women’s sprint and concluded with the Men’s ‘Over 40’s’ race to the finish line.

Alhamdulilah, AAIS members and their families managed to enjoy most of their day at the AAIS Family Picnic prior to some very light rain that set-in later in the day.

On behalf of the AAIS Committee Board, I sincerely thank everyone for attending the AAIS Family Picnic and look forward to holding the event again next year.

URIM BALLA
Committee Member

PIKNIKU FAMILJAR

Të dielën me 1 Nëntor 2015, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) mbajti Piknikun e saj Familjar vjetor.

Vendi ku u mabjtë pikniku ishte piktoresk tek Ekspozita e Kopshteve në Karlton, e cila ka një shesh të madh lojërash për fëmijë; hapësira adekuate të hapura për sport dhe aktivitete të tjera, si dhe një numër të pemëve të mëdha të bukura për hije.

Aktivitetet sportive filluan menjëherë pas drekës. Derisa disa prej fëmijëve më të vegjël luajtën një lojë futbolli, të rriturit gëzuan një ndeshje miqësore të kriketit.

Hapja shumë pritur i ‘Olimpiadës Shqiptare “ka ndodhur në fillim të pasdites. ’50 Meter vrap i shpejtë’ u hap nga gara konkurruese e fëmijëve, ndjekur nga vrapimi i shpejtë për gra dhe përfundoi me burra mbi 40 vjet vrapim deri në vijën e mbarimit.

Elhamdulilah, anëtarët e AAIS-it dhe familjet e tyre arritën që të gëzojnë pjesën më të madhe të ditës së tyre në Piknikun Familjar të AAIS-it para se të filloj një shi shumë i lehtë më vonë gjatë ditës.

Në emër të Këshillit të AAIS-it, unë sinqerisht falënderoj të gjithë ata që marën pjesë në Kampin Familjar të AAIS-it dhe shpresojmë në mbajtjen e e kësaj ngjarje përsëri vitin e ardhshëm.

Urim Balla
Anëtar i Këshillit

AAIS_FamilyPicnic2015_001

AAIS_FamilyPicnic2015_003

AAIS_FamilyPicnic2015_004

AAIS_FamilyPicnic2015_005

AAIS_FamilyPicnic2015_006

AAIS_FamilyPicnic2015_010

AAIS_FamilyPicnic2015_007

AAIS_FamilyPicnic2015_008

AAIS_FamilyPicnic2015_002

AAIS_FamilyPicnic2015_009

AAIS_FamilyPicnic2015_011

AAIS_FamilyPicnic2015_012

AAIS_FamilyPicnic2015_013

PicnicParkFlyer_Nov2015