Farewell Dinner for Guest Imam – Agron Terziqi

On Tuesday 4 October 2016, the Executive Committee of the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) held a farewell dinner for Imam Agron Terziqi. The dinner was also an opportunity for the Executive Committee to convey its sincere appreciation to Imam Agron for his tenure as Guest Imam of the AAIS, which he carried out with the utmost enthusiasm and professionalism.

His engagement as Guest Imam of the AAIS was a unique experience for the AAIS representing the first such occasion a Guest Imam has been invited to the AAIS in its 58 years of operation. The experience has been a very positive and rewarding endeavour, which has been well received and appreciated by financial members, many of whom have conveyed very positive feedback on their interactions with Imam Agron during his stay in Melbourne.

During his five (5) week stay at the AAIS, Imam Agron Terziqi has had the opportunity to engage with financial members across the generation spectrum that comprises the membership base of the AAIS. His role as Guest Imam has seen him leading obligatory prayers at the AAIS and Youth Centre, performing weekly Friday sermons at the Albanian Mosque, assisting with Quran classes as well as delivering weekly talks at the Youth Centre.

Although we have to regrettably farewell Imam Agron, the whole experience has been one which our Society will reminisce with fond memories and an enthusiasm and firm conviction to pursue such an experience again in the near future.

On behalf of the AAIS Executive Committee, I sincerely thank Imam Agron Terziqi for his contribution and professional service he has provided to our Society. I also wish him a safe trip back to Kosova and all the best in future.

VAHID GOGA
President

DARKA LAMTUMIRËSE PËR IMAMIN E FTUAR AGRON TERZIQI

Të martën me 4 tetor të vitit 2016, Këshilli Ekzekutiv i Shoqatës Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) zhvilloi një darkë lamtumirëse për nder të Imam Agron Terziqit. Në të njëjtën kohë kjo darkë në të njëjtën kohë për Këshillin Ekzekutiv shërbeu si një rast për të përcjell vlerësimin më të lartë ndaj Imam Agron Terziqit për qëndrimin e tij si Imam i ftuar i AAIS, detyrë të cilën e realizoj me përgjegjësi të madhe duke e përçuar atë me entuaziamin dhe profesionalizmin maksimal.

Angazhimi i tij si Imam mysafir ishte një përvojë unike për AAIS, gjë që pasqyron rastin e parë që një imam mysafir është ftuar në këto 58 vite veprimtarie të shoqatës tonë. Përvoja ishte jashtëzakonisht pozitive, një përpjekje e dobishme e cila u prit dhe u vlersua tejmase mirë nga anëtarët financiar, shumë prej të cilëve shfaqën reagime dhe mbresa mjaft pozitive në ndërveprimet e tyre me Imam Agron Terziqin gjatë qëndrimit të tij në Melburn.

Për pesë javë sa ai qëndroi në AAIS, Imam Agron Terziqi pati mundësinë që të angazhohet dhe të përfshihet direkt me anëtarët financiar përmes spektritit të gjeneratve që përbëhet nga anëtarsia bazë e AAIS. Roli i tij si Imam i ftuar kishte paraparë që ai të prijë në pesë namazet e obliguara në AAIS dhe Qendër Rinore, mbajtjen e ligjëratës së hytbes në ditën e xhuma në Xhaminë Shqiptare, asistencën e tij me kurset e Kuranit si dhe mbajtjen e fjalimeve javore në Qendrën Rinore.

Ndonëse me mallëngjim ne i shprehëm lamtumirën Imam Agron Terziqit, i tërë ky përjetim ishte diçka që shoqata jonë do ta rikujtojë si një përshtypje dhe gjurmë të pashlyer që la në kujtesën tonë me një entuziazëm dhe bindje të palëkundur që një përvojë e tillë të përsëritet prap në të arrdhmen e afërt.

Në emër të këshillit ekzekutiv të AAIS, me sinqeritetin më të lartë falënderoj Imam Agron Terziqin për pjesmarrjen e tij të vlefshme dhe shërbimin e tij professional me të cilën ai japi në shoqatën tonë. Unë i dëshiroj atij njëashtu udhëtim të mbarë për në Kosovë dhe gjithë të mirat në të arrdhmen.

VAHID GOGA
Kryetar

aais_farewell_dinner_aterziqi_oct2016_001

aais_farewell_dinner_aterziqi_oct2016_002

aais_farewell_dinner_aterziqi_oct2016_003

aais_farewell_dinner_aterziqi_oct2016_004

aais_farewell_dinner_aterziqi_oct2016_005

aais_farewell_dinner_aterziqi_oct2016_006

aais_farewell_dinner_aterziqi_oct2016_007

aais_farewell_dinner_aterziqi_oct2016_008

aais_farewell_dinner_aterziqi_oct2016_009

aais_farewell_dinner_aterziqi_oct2016_010

aais_farewell_dinner_aterziqi_oct2016_011