Fiter Bayram Day – Dita e Fitër Bajramit

The Albanian Australian Islamic Society (AAIS) wishes every Muslim – HAPPY E’ID ul-FITER.

Peace, harmony, happiness and prosperity always be with you.

Shoqate Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) i uron të gjithë Musliman – GËZUAR FITËR BAJRAM.

Paqja, harmonia, lumturia e begatia qofshin gjithmonë me ju.

Vahid Goga
President

AAIS_FiterBayramDay_July2015

AAIS_FiterBayramDay_July2015_001

AAIS_FiterBayramDay_July2015_002

AAIS_FiterBayramDay_July2015_003

AAIS_FiterBayramDay_July2015_004

AAIS_FiterBayramDay_July2015_005

AAIS_FiterBayramDay_July2015_006

AAIS_FiterBayramDay_July2015_007

AAIS_FiterBayramDay_July2015_008

AAIS_FiterBayramDay_July2015_009

AAIS_FiterBayramDay_July2015_010

AAIS_FiterBayramDay_July2015_011

Fiter Bayram Day – Dita e Fitër Bajramit, 5 out of 5 based on 1 ratings.