Fiter Bayram Day | Dita e Fitër Bayramit

The Albanian Australian Islamic Society (AAIS) wishes every Muslim – HAPPY E’ID AL-FITER..
Peace, harmony, happiness and prosperity always be with you.

VAHID GOGA
President

DITA E FITËR BAJRAMIT

Shoqate Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) i uron të gjithë Muslimanëve – GËZUAR FITËR BAJRAMIN.
Paqja, harmonia, lumturia e begatia qofshin gjithmonë me ju.

VAHID GOGA
Kryetar

AAIS_FiterBayram_July2016_001

AAIS_FiterBayram_July2016_002

AAIS_FiterBayram_July2016_003

AAIS_FiterBayram_July2016_004

AAIS_FiterBayram_July2016_005

AAIS_FiterBayram_July2016_006

AAIS_FiterBayram_July2016_007

AAIS_FiterBayram_July2016_008

AAIS_FiterBayram_July2016_009

AAIS_FiterBayram_July2016_010

AAIS_FiterBayram_July2016_011

AAIS_FiterBayram_July2016_012

AAIS_FiterBayram_July2016_013

AAIS_FiterBayram_July2016_014

AAIS_FiterBayram_July2016_015

AAIS_FiterBayram_July2016_016

AAIS_FiterBayram_July2016_017

AAIS_FiterBayram_July2016_018

AAIS_FiterBayram_July2016_019

AAIS_FiterBayram_July2016_020

AAIS_FiterBayram_July2016_021

AAIS_FiterBayram_July2016_022

AAIS_FiterBayram_July2016_023

AAIS_FiterBayram_July2016_024

AAIS_FiterBayram_July2016_025

AAIS_FiterBayram_July2016_026

AAIS_FiterBayram_July2016_027

AAIS_FiterBayram_July2016_028

AAIS_FiterBayram_July2016_029

AAIS_FiterBayram_July2016_030

AAIS_FiterBayram_July2016_031

AAIS_FiterBayram_July2016_032

Fiter Bayram Day | Dita e Fitër Bayramit, 5 out of 5 based on 1 ratings.