ICV – Office for Women Iftar

On the 12th July 2015, the Islamic Council of Victoria – Office for Women held an Iftar at Manara Restaurant.

Selima Ymer and Indira Kulafi attended the Iftar as representatives of the Albanian Australian Islamic Society Women’s Committee.

It was an inspiring evening with approximately 80 representatives attending from various womens’ Islamic organisations around Victoria.

The speeches were also inspiring and it was a great opportunity to speak to various women from different backgrounds and leadership positions within their communities.

We look forward to working with the ICV – Office for Women in the future and achieving a great partnership.

Selima Ymer & Indira Kulafi
AAIS Women’s Committee

KËSHILLI ISLAMIK I VIKTORISË – IFTARI NGA ZYRA E GRAVE

Në 12 Korrik 2015, Këshilli islamik i Viktorisë – Zyra për Gratë mbajti një iftar në restorantin Manara.

Selima Ymer dhe Indira Kulafi, nga Këshilli i Grave përfaqësuan Shoqatën Islamike Shqiptare Australiane në këtë iftar.

Kjo ishte një mbrëmje frymëzuese me rreth 80 përfaqësuese nga organizatat Islamike të ndryshme të Viktorisë.

Fjalimet ishin gjithashtu frymëzuese dhe kjo ishte një mundësi e madhe për të folur me gra me prejardhje të ndryshme dhe pozita udhëheqëse brenda komuniteteve të tyre.

Ne shpresojmë të punojmë me Zyrën e Grave të ICV-n në të ardhmen dhe në arritjen e një partneriteti të madh.

Selima Ymer & Indira Kulafi
Këshilli i Grave të AAIS-it

AAIS_ICV_WomenOffice_Iftar_2015_002

AAIS_ICV_WomenOffice_Iftar_2015_001

AAIS_ICV_WomenOffice_Iftar_2015_003