Iftar on Night of Power

On Monday 13th July 2015, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) hosted its 13th annual ‘Night of Power’ Iftar for financial members.

Alhamdulilah, approximately one hundred and twenty (120) AAIS members and their families attended this year’s breaking of fast at the AAIS.

A delicious spread of traditional Albanian dishes was prepared by AAIS members to break the day’s fast. After the main meal, everyone enjoyed some traditional coffee and sweets.

Later, members assembled in the AAIS Multi-Purpose Room where AAIS President, Vahid Goga, officially welcomed everyone to the special event.

Imam Dr. Bekim Hasani provided an excellent talk in both Albanian and English on the social aspect of Ramadan and also gave examples of how Ramadan has brought families, friends and also the whole Muslim community together this year.

The AAIS Iftar program also included a recitation of the Quran, poems and Nasheeds (Islamic songs) that were performed by members of the AAIS and children from the AAIS Islamic Classes.

The atmosphere of the event truly captured the essence of the occasion and this would not have been achieved without the tremendous support and contribution by AAIS members.

May Allah (swt) reward everyone that helped make this year’s AAIS ‘Night of Power’ a success. Ameen.

URIM BALLA
Committee Member

IFTARI I ANËTARËVE TË AAIS-IT NË NATËN E KADRIT

Të hënën me 13 Korrik 2015, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) organizoi Iftarin e saj vjetor për anëtarët e saj financiar i cili është i 13-ti me radhë për hir të natës së madhe të Kadrit.

Elhamdulilah, afër dy qind (120) anëtarë të AAIS-it me familjet e tyre morën pjesë në Iftarin e AAIS-it.

Ushqime të shijshme tradicionale shqiptare ishin përgatitur nga anëtarët e AAIS-it për ta ndarë iftarin e asaj ditë të gjithë së bashku. Pas ushqimit, të gjithë shijuan disa ëmbëlsira tradicionale si dhe kafe dhe çaj.

Më vonë, anëtarët u mblodhën në dhomën sociale të AAIS-it ku kryetari i AAIS-it, Vahid Goga, zyrtarisht ju dëshiroj mirëseardhje të gjithëve në këtë ngjarje të veçantë.

Imam Dr. Bekim Hasani ligjëroj një ligjëratë të shkëlqyer në gjuhën shqipe dhe angleze për aspektin social të Ramazanit dhe gjithashtu dha disa shembuj se si Ramazani ka sjellë familjet, miqtë dhe gjithashtu të gjithë komunitetit musliman së bashku këtë vit.

Programi i këtij tubimi (Iftari) përfshiu gjithashtu recitime nga Kurani, poezi si dhe Ilahi të kënduara nga anëtarë të AAIS-it dhe nga fëmijët e AAIS-it të cilët ndjekin klasat Islamike të dielave në AAIS.

Atmosfera e këtij tubimi me të vërtetë ishte mbresë dhënëse dhe kjo nuk do të ishte arritur pa ndihmën dhe kontributin e madh të anëtarëve të AAIS-it.

E lusim Allahun (xh.sh) që ti shpërblej të gjithë ata që ndihmuan ta bëjnë natën (e Kadrit) në këtë vit në AAIS me sukses. Amin.

URIM BALLA
Anëtar i Këshillit

AAIS_Iftar_NataKadrit_July2015_001
AAIS_Iftar_NataKadrit_July2015_002
AAIS_Iftar_NataKadrit_July2015_003
AAIS_Iftar_NataKadrit_July2015_004

[/col_14_last]

AAIS_Iftar_NataKadrit_July2015_005
AAIS_Iftar_NataKadrit_July2015_006
AAIS_Iftar_NataKadrit_July2015_007
AAIS_Iftar_NataKadrit_July2015_009

[/col_14_last]

AAIS_Iftar_NataKadrit_July2015_010

AAIS_Iftar_NataKadrit_July2015_011
AAIS_Iftar_NataKadrit_July2015_012
AAIS_Iftar_NataKadrit_July2015_013
[/col_14_last]

AAIS_Iftar_NataKadrit_July2015_014

AAIS_Iftar_NataKadrit_July2015_015
AAIS_Iftar_NataKadrit_July2015_017
AAIS_Iftar_NataKadrit_July2015_018
[/col_14_last]

AAIS_Iftar_NataKadrit_July2015_000

AAIS_Iftar_NataKadrit_July2015_019
AAIS_Iftar_NataKadrit_July2015_020
AAIS_Iftar_NataKadrit_July2015_021a
[/col_14_last]

AAIS_Iftar_NataKadrit_July2015_022

AAIS_Iftar_NataKadrit_July2015_023
AAIS_Iftar_NataKadrit_July2015_024
AAIS_Iftar_NataKadrit_July2015_025

AAIS_Iftar_NataKadrit_July2015_026