Information Session by Special Guest – Imam Agron Terziqi

On Friday 2 September 2016, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) experienced one of its most busiest nights this year at the Youth Centre.

Members of the Society arrived early to take their seats in the upstairs Educational Room to listen to the very first presentation by special guest Imam Agron Terziqi.

The evening was opened by AAIS President, Vahid Goga, who introduced Imam Agron Terziqi to members and welcomed him to the Society.

In his presentation Imam Agron Terziqi began by sharing his insights on the positive experiences he had at the Society during his first Friday prayer at the Albanian Mosque, as well as the friendly atmosphere and pleasant family environment that members have established at the Youth Centre.

Imam Agron Terziqi went on to discuss many key Islamic teachings that encouraged Muslims to keep good respectful relations. He referenced many passages from the Holy Qur’an, which inspire Muslims to perform acts of goodness, while also providing examples of selfless and kind acts conducted by Prophet Muhammed (pbuh) and his companions towards other people.

Imam Agron also cited the wonderful example of peaceful and harmonious coexistence held between Albanians, who are made up of Muslim, Christian and Jewish communities, for centuries. He continued by stating that the same respect and tolerance practiced among Albanian Muslims, Christians and Jews can aid countries, like Australia, who support a multi-cultural society.

After the presentation, everyone enjoyed some hot food, coffee and socialising in the cafe, while most children were entertained in the sports area by Melbourne Victory star player, Besart Berisha.

On behalf of the AAIS Executive Committee, I sincerely thank Imam Agron Terziqi for his presentation, as well as professional soccer player, Besart Berisha, for providing children with an opportunity to meet him in person and play soccer together with him at the Youth Centre.

RAMI KULAFI
Treasurer

SESION INFORMATIV NGA MYSAFIRI I FTUAR – IMAM AGRON TERZIQI

Të premten me 2 Shtator, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) përjetoi një prej netëve më të gjalla dhe më aktive të këtij viti në Qendrën e saj Rinore.

Anëtarët e shoqatës mbërritën qysh herët për të siguruar ulëset e tyre në katin e sipërm te salla e edukimit për ta dëgjuar prezentimin e të ftuarit tonë special Imam Agron Terziqi.

Mbrëmjen e hapi presidenti i AAIS, Vahid Goga i cili bëri paraqitjen e prezantimit të Imam Agron Terziqit para anëtarëve dhe njëkohësisht i dëshiroi atij mirëseardhje në shoqatë.

Imam Agron Terziqi ligjërimin e tij e filloi duke ndarë përvojën dhe mbresat e tij që kishte përjetuar në Shoqatën tonë ku edhe për herë të parë kishte mbajtur hytben dhe namazin e xhumasë te Xhamia Shqiptare, si dhe atmosferën miqësore që e kishte hasur së bashku me një ambient të mrekullueshëm familjarë që tashmë anëtarët e saj e kishin krijuar në Qendrën Rinore.

Më tej Imam Agron Terziqi vazhdoi të shtjelloj shumë mësime fetare me të cilat nxiste besimtarët që të ruanin dhe kultivonin raportet e mira dhe rrespektuese ndërmjet vete. Përgjatë ligjërimit të tij ai shërbehej shpesh prej shumë fragmenteve nga Kurani i Madhërishëm me të cilat ftonte besimtarët që të realizojnë vepra të mira, si dhe vëri theksin te mjaft shembuj vetmohues që kishte bërë i Dërguari, paqja dhe lavdërimi i Zotit qoftë për te, dhe shokët e tij ndaj masës së thjeshtë të njerëzve.

Imam Agroni gjithashtu argumentoi shembullin e shkëlqyer të paqës, bashkëjetesës dhe harmonisë e cila ka ekzistuar vazhdmisht ndërmjet shoqërisë shqipëtare, të përbërë nga popuj e fe të ndryshme si musliman, krishter dhe hebrenj me shekuj me rradhë. Ai vazhdoi më tej duke deklaruar se i njëjti rrespekt dhe e një jta harmoni që është praktikuar tek ne ndërmjet muslimanëve, krishterëve dhe hebrenjëve mund t’i kontribojnë për të mirë mjaft vendeve sikuse Australia e cila në esencë mbështet një shoqëri multikulturore.

Pas përfundimit të prezantimit, të gjithë patën rastin të shijojnë ushqime të shijshme, të pijnë ndonjë kafe, të shkëmbejnë ndonjë bisedë mes vete, përderisa në ndërkohë fëmijët u argëtuan në fushat sportive ku i befasoi edhe prania yllit të futbollit Besart Berisha.

Në emër të Komitetit Ekzekutiv të AAIS i falënderohem siqerisht Imam Agron Terziqit për prezentimin e tij si dhe një kohësisht futbollistit profesionist Besart Berisha i cili ua dha rastin dhe mundësinë fëmijëve tanë që të takohen me te personalisht dhe të luajnë së bashku futboll në Qendrën Rinore.

RAMI KULAFI
Arkatar

AAIS_InfoSession_ATerziqi_Sept2016_001

AAIS_InfoSession_ATerziqi_Sept2016_002

AAIS_InfoSession_ATerziqi_Sept2016_003

AAIS_InfoSession_ATerziqi_Sept2016_004

AAIS_InfoSession_ATerziqi_Sept2016_005

AAIS_InfoSession_ATerziqi_Sept2016_006

AAIS_InfoSession_ATerziqi_Sept2016_007

AAIS_InfoSession_ATerziqi_Sept2016_008

AAIS_InfoSession_ATerziqi_Sept2016_009

AAIS_InfoSession_ATerziqi_Sept2016_010

AAIS_InfoSession_ATerziqi_Sept2016_011

AAIS_InfoSession_ATerziqi_Sept2016_012

AAIS_InfoSession_ATerziqi_Sept2016_013

AAIS_InfoSession_ATerziqi_Sept2016_014

AAIS_InfoSession_ATerziqi_Sept2016_015

AAIS_InfoSession_ATerziqi_Sept2016_016

AAIS_InfoSession_ATerziqi_Sept2016_017

Information Session by Special Guest – Imam Agron Terziqi, 5 out of 5 based on 3 ratings.