Interview on Jewish Interfaith Radio

On Tuesday 5 April 2016, I was invited to an interview on the Jewish community radio program JCM Squared (JCM2).

JCM2 is an Interfaith show exploring Judaism,Christianity and Islam, as well as multicultural strands in Australia and overseas.

During the hour long interview, which was hosted by the key presenter of the show, Hanna Baum, I was provided with an opportunity to discuss a number of key Islamic teachings and practices, as well as the many similarities shared between Judaism and Islam.

The interview also covered some history about Melbourne’s first Mosque – the Albanian Mosque, as well as some interfaith activities that were recently held in Melbourne, such as the ‘BESA Exhibition’, which was jointly organised by the Jewish Holocaust Museum, Courage to Care and the Albanian Australian Islamic Society (AAIS), as well as the ‘Friendship Walk’ that was jointly organised by the Jewish Christian Muslim Association (JCMA) and the AAIS.

The interview closed with the host of the program playing two very beautiful Albanian Islamic songs (‘nasheeds’).

I would like to sincerely thank everyone at JCM Squared for the opportunity to speak on their program and congratulate them for the wonderful work they perform in providing a platform for dialogue on faith and multiculturalism.

*** [RADIO INTERVIEW] ***

Imam Bekim Hasani
Imam of the Albanian Mosque

INTERVISTË PËR RADIO PROGRAMIN NDËRFETAR HEBRE

Të martën me 5 Prill 2016, isha i ftuar në një intervistë në programin radiofonik të Komunitetit Hebre, JCM Squared (JCM2).

JCM2 është një program ndërfetar që studion Judaizmin, Krishterimin dhe Islamin, si dhe aspektet multikulturore në Australi dhe jashtë.

Gjatë intervistës një orëshe, e cila është organizuar nga prezantuesja kryesore e emisionit, Hanna Baum, kisha një mundësi për të diskutuar një numër të mësimeve dhe praktikave të rëndësishme islame, si dhe ngjashmëritë e përbashkëta që ka Islami me Judaizmin.

Intervista ka mbuluar edhe pak histori në lidhje me Xhaminë e parë në Melburn – Xhaminë Shqiptare, si dhe disa aktivitete ndërfetare që u mbajtën kohëve të fundit në Melburn, të tilla si ‘Ekspozita BESA’, e cila u organizua bashkarisht nga Muzeu Hebre i Holokaustit, organizata ‘Courage to Care’ dhe Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS), si dhe ‘Ecja Miqësore’ që u organizua nga Shoqata e Feve Qiellore: Judaizmit, Krishterimit dhe Islamit (JCMA) dhe AAIS-it.

Intervista u mbyll me dy ilahi të bukura shqipe të lëshuara nga moderatori i programit.

Unë do të doja të falënderoj sinqerisht të gjithë në radion JCM Squared për mundësinë për të folur në programin e tyre dhe përgëzoj ata për punën e mrekullueshme që ata e kryejnë në ofrimin e një platforme për dialog mbi besimin dhe multikulturalizmin.

*** [Intervistë në Radio] ***

Imam Dr Bekim Hasani,
Imam i Xhamisë Shqiptare

#albanianaustralianislamicsociety #aais #albanianmosque #albanianmuslim

image

image

image

image

image

image

image

image

Interview on Jewish Interfaith Radio, 5 out of 5 based on 4 ratings.