Friday Night at Youth Centre

On Friday 1 April 2016, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) experienced another great night at the Youth Centre.

The Youth Centre was a buzz with financial members and their families, who arrived shortly after the doors opened, to take part in another evening of socialising, sports and recreation, as well as the optional weekly Islamic Information Session.

The younger kids enjoyed playing in the newly purchased children’s playground, while teenagers played volleyball, soccer and table tennis.

There were many children who participated in another very exciting ‘Junior Indoor Soccer Tournament’, which was once again professionally organised by AAIS volunteer, Vergim Fejzullai, that saw ‘Vellazerimi’ win the final against ‘Qendra Rinore’. Medals and trophies were presented to players from both teams that played in the final.

The high attendance kept AAIS volunteers very busy serving hot food, coffee, tea and soft drinks in the Youth Centre’s Cafe/Kitchen.

Alhamdulilah, the Youth Centre has become an important social hub that continues to bring financial members and their families together every week in a safe and healthy environment.

On behalf of the AAIS Executive Committee, I sincerely thank financial members for regularly visiting the Youth Centre, as well as all the AAIS volunteers that contribute their time on a weekly basis towards operating the Youth Centre.

Insha-Allah, the AAIS can continue to bring financial members and their families together in a safe and healthy environment, while also provide important services, educational programs and social events that benefit the community.

VAHID GOGA
President

TË PREMTËN MBRËMA NË QËNDREN RINORE

Të premten me 1 Prill 2016, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) ka përjetuar një tjetër natë e madhe në Qendrën Rinore të saj.

Qendra Rinore ishte përplot me anëtarë financiar dhe familjet e tyre, të cilët arritën menjëherë pasi u hapën dyert e qendres rinore, për të marrë pjesë në një mbrëmje të shoqërimit, sportit dhe rekreacionit, si dhe për ligjeratën Islame javore.

Fëmijët më të rinj u gëzuan duke luajtur në sheshin e lojërave për fëmijë të sapo blerë, ndërsa adoleshentët luajten volejboll, futboll dhe pingpong.

Ka pasur shumë fëmijë që kanë marrë pjesë në një ‘Turnir Futbolli të vogël për të Rinj’, i cili ishte edhe një herë i organizuar në mënyrë profesionale nga vullnetari i AAIS-it, Vergim Fejzullai, i cili referoj në finale ndërmjet ekipit ‘Vëllazërimi’ që fitojë finalen kundër ekipit ‘Qendra Rinore’. Medaljet dhe trofet u prezantuan për lojtarët nga të dyja ekipet që kanë luajtur në finale.

Pjesëmarrja e lartë e anëtarëve mbajti vullnetarët e AAIS-it shumë të zënë duke shërbyer ushqim të nxehtë, kafe, çaj dhe pije të buta në kafenenë e Qendrës Rinore / Kuzhinë.

Elhamdulilah, Qendra Rinore është bërë një qendër e rëndësishme shoqërore që vazhdon të sjellë anëtarët financiar dhe familjet e tyre së bashku çdo javë në një mjedis të sigurt dhe të shëndetshëm.

Në emër të Këshillit Ekzekutiv të AAIS-it, Unë sinqerisht falënderoj anëtarët financiar për vizitat e rregullta Qendrës Rinore, si dhe të gjithë vullnetarët e AAIS-it që kontribuojnë kohën e tyre në baza javore në drejtim të funksionimit të Qendrës Rinore.

Insha-Allah, AAIS mund të vazhdojë të sjellë anëtarët financiar dhe familjet e tyre së bashku në një mjedis të sigurt dhe të shëndetshëm, gjithashtu duke ofruar shërbime të rëndësishme, programe edukative dhe ngjarje sociale që ndihëmojnë komunitetin.

VAHID GOGA
Kryetar

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Friday Night at Youth Centre, 5 out of 5 based on 4 ratings.