Kids Art Workshop

The first Albanian Australian Islamic Society (AAIS) ‘Kids Art Workshop’, which was held for financial member at the Youth Centre on Saturday 7 July 2015, was a great success!

Despite the cold weather there was a great turn out with 27 children participating.

Thank you to our special Art Teacher, Behije Cura, who organised the AAIS Kids Art Workshop.

We look forward to running future workshops during the school holidays.

AAIS Women’s Committee

PUNËTORI ARTI PËR FËMIJË

Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) mbajti për herë të parë ‘ Punëtori Arti për Fëmijë’ e cila u mbajt për fëmijët e anëtarëve financiar të shtunën 7 korrik 2015në Qendrën Rinore, dhe ishte një sukses i madh!

Përkundër motit të ftohtë ka pasur një numër të konsiderueshëm të fëmijëve me 27 fëmijët që morën pjesë.

Faleminderit të veçantë për Mësuesen tonë të Artit, Behije cura, e cila organizoi ketë punëtori arti për fëmijët e AAIS-it.

Ne shpresojmë të organizojmë edhe ngjarje të tjera në të ardhmen për fëmijë gjatë pushimeve shkollore.

Këshilli i Grave të AAIS-it

AAIS_KidsArtWorkshop2015_001

AAIS_KidsArtWorkshop2015_002

AAIS_KidsArtWorkshop2015_003

AAIS_KidsArtWorkshop2015_004

AAIS_KidsArtWorkshop2015_005

AAIS_KidsArtWorkshop2015_006

AAIS_KidsArtWorkshop2015_007

AAIS_KidsArtWorkshop2015_008

AAIS_KidsArtWorkshop2015_009

AAIS_KidsArtWorkshop2015_011

AAIS_KidsArtWorkshop2015_012

AAIS_KidsArtWorkshop2015_011

AAIS_KidsArtWorkshop2015_013

AAIS_KidsArtWorkshop2015

Kids Art Workshop, 5 out of 5 based on 1 ratings.