Kid’s Bayram Carnival

On a lovely sunny winter’s day in Melbourne, the Albanian Australian Islamic Society’s (AAIS) Women’s Committee organised the third annual ‘Kids Bajram Carnival’ on Saturday 9th July 2016.

To mark this special occasion, the AAIS Youth Centre was decorated in rainbow coloured streamers and numerous balloons to provide a fun carnival theme and festive atmosphere for the day.

Over three hundred (300) people from the AAIS participated in the event that included over one hundred and forty (140) children.

The kids enjoyed all the ongoing activities including two jumping castles, zorb soccer, toddler play area, craft activities, photo booth and carnival games. They were also entertained by a face painter and balloon twisters. There were a number of stalls and stands offering show bags, Islamic books and prints, fairy floss and popcorn.

The kids dessert table was very popular as well as the sausage sizzle, whilst parents enjoyed the café and socialising with other members of the Society.

On behalf of the AAIS Women’s Committee, I sincerely thank all the AAIS financial members who volunteered their businesses and time to work tirelessly on the day to ensure that all the kids had a wonderful time.

We look forward to the next AAIS Kid’s Bajram Carnival!

Sr. Selima Ymer
AAIS Women’s Committee

KARNIVALI E FËMIJËVE PËR BAJRAM

Në një ditë të bukur dimri në Melburn, Këshilli i Grave të Shoqatës Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) organizoi ‘Karnivalin vjetor të Fëmijëve për Bajram’ të tretin me radhë të shtunen me 9 Korrik 2016.

Për të shënuar këtë rast të veçantë, Qendra Rinore e AAIS-it ishte dekoruar me ngjyra ylberi dhe balona të shumta për të siguruar një titull të bukur të karnavalit dhe atmosferë festive në atë ditë.

Mbi treqind (300) persona nga AAIS-i morën pjesë në ngjarjen e cila përfshinte më shumë se njëqind e katërdhjetë (140) fëmijë.

Fëmijët gëzuan të gjitha aktivitetet e vazhdueshme, duke përfshirë dy kështjella kërcyese, futboll zorb, zona për të luajtur foshnjët, aktiviteteve artizanale, kabinë për fotografi dhe lojëra të tjera karnivali. Ata u argëtuan edhe nga piktorë fytyre, krijues balonash. Ka patur një numër të tezgave që ofruan çanta, libra Islame dhe printime, kokoshka etj.

Tabela e ëmbëlsirave për fëmijët ishte shumë i kërkuar, si dhe ushqime tjera, ndërsa prindërit shijuan kafetë dhe shoqëroheshin me anëtarët e tjerë të shoqates.

Në emër të Këshillit të Grave të AAIS-it, unë sinqerisht falënderoj të gjithë anëtarët financiar të AAIS-it që dedikuan kohën bizneset e tyre vullnetarisht duke punuar pa pushim në atë ditë për të siguruar që të gjithë fëmijët patën një ditë të mrekullueshme.

Ne shpresojmë të ju shohim vitin tjetër në Karnivalin e Fëmijëve për Bajram.

Selima Ymer
Këshilli i Grave të AAIS-it

AAIS_BayramCarnival_2016_Banner_001

AAIS_BayramCarnival_2016_Banner_002

AAIS_BayramCarnival_2016_Banner_003

AAIS_BayramCarnival_2016_Banner_004

AAIS_BayramCarnival_2016_Banner_005

AAIS_BayramCarnival_2016_Banner_006

AAIS_BayramCarnival_2016_Banner_007

AAIS_BayramCarnival_2016_Banner_008

AAIS_BayramCarnival_2016_Banner_009

AAIS_BayramCarnival_2016_Banner_010

AAIS_BayramCarnival_2016_Banner_011

AAIS_BayramCarnival_2016_Banner_012

AAIS_BayramCarnival_2016_Banner_013

AAIS_BayramCarnival_2016_Banner_014

AAIS_BayramCarnival_2016_Banner_015

AAIS_BayramCarnival_2016_Banner_016

AAIS_BayramCarnival_2016_Banner_017

AAIS_BayramCarnival_2016_Banner_018

AAIS_BayramCarnival_2016_Banner_019

AAIS_BayramCarnival_2016_Banner_020

AAIS_BayramCarnival_2016_Banner_021

AAIS_BayramCarnival_2016_Banner_022

AAIS_BayramCarnival_2016_Banner_023

AAIS_BayramCarnival_2016_Banner_024

AAIS_BayramCarnival_2016_Banner_025

AAIS_BayramCarnival_2016_Banner_026

AAIS_BayramCarnival_2016_Banner_027

AAIS_BayramCarnival_2016_Banner_028

AAIS_BayramCarnival_2016_Banner_029

AAIS_BayramCarnival_2016_Banner_030

AAIS_BayramCarnival_2016_Banner_031

AAIS_BayramCarnival_2016_Banner_032

AAIS_BayramCarnival_2016_Banner_033

AAIS_BayramCarnival_2016_Banner_034

AAIS_BayramCarnival_2016_Banner_035

AAIS_BayramCarnival_2016_Banner_036

AAIS_BayramCarnival_2016_Banner_037

AAIS_BayramCarnival_2016_Banner_038

AAIS_BayramCarnival_2016_Banner_039

Kid’s Bayram Carnival, 5 out of 5 based on 2 ratings.