Kids Bayram Carnivale

On a beautiful Spring day in Melbourne, the Albanian Australian Islamic Society’s (AAIS) Women’s Committee organised the second annual ‘Kids Bajram Carnival’ on Sunday 27th September 2015.

To mark this special occasion, the AAIS Youth Centre was decorated in rainbow coloured streamers and numerous balloons to provide a fun carnival theme and festive atmosphere for the day.

Almost three hundred (350) people from the AAIS participated in the event which included over one hundred and sixty (160) children.

The kids enjoyed all the ongoing activities including two jumping castles, zorb soccer, toddler play area, craft activities and animal farm. They were also entertained by face painters, a balloon twister and some special guests from Hollywood, namely ‘Batman’ and ‘Snow White’. There were a number of stalls and stands offering show bags, Islamic books and prints, fairy floss, popcorn and an ice cream van.

The kids dessert table was very popular as well as the sausage sizzle, whilst parents enjoyed the café and socialising with other members of the Society.

On behalf of the AAIS Women’s Committee, I sincerely thank all the AAIS financial members who volunteered their time working tirelessly on the day to ensure that all the kids had a wonderful time.

We look forward to the next AAIS Kid’s Bajram Carnival!

Sr. Selima Ymer
AAIS Women’s Committee

KARNIVALI E FËMIJËVE PËR BAJRAM

Në një ditë të bukur pranvere në Melburn, Këshilli i Grave të Shoqatës Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) organizoi ‘Karnivalin e Fëmijëve për Bajram’ të dytë vjetor të dielën me 27 Shtator 2015.

Për të shënuar këtë rast të veçantë, Qendra Rinore e AAIS-it ishte dekoruar me ngjyra ylberi dhe balona të shumta për të siguruar një titull të bukur të karnavalit dhe atmosferë festive në atë ditë.

Pothuajse treqind e pesëdhjetë (350) persona nga AAIS-i morën pjesë në ngjarjen e cila përfshinte më shumë se njëqind e gjashtëdhjetë (160) fëmijë.

Fëmijët gëzuan të gjitha aktivitetet e vazhdueshme, duke përfshirë dy kështjella kërcyese, futboll zorb, zona për të luajtur foshnjët, aktiviteteve artizanale dhe fermë e kafshëve. Ata u argëtuan edhe nga piktorë fytyre, krijues balonash dhe disa të ftuar të veçantë nga Hollywood, përkatësisht ‘Batman’ dhe ‘Snow White’. Ka patur një numër të tezgave që ofruan çanta, libra Islame dhe printime, kokoshka dhe një furgon me akullore.

Tabela e ëmbëlsirave për fëmijët ishte shumë i kërkuar, si dhe ushqime tjera, ndërsa prindërit shijuan kafetë në kafene dhe shoqëroheshin me anëtarët e tjerë të shoqërisë.

Në emër të Këshillit të Grave të AAIS-it, unë sinqerisht falënderoj të gjithë anëtarët financiar të AAIS-it që dedikuan kohën e tyre vullnetarisht duke punuar pa pushim në atë ditë për të siguruar që të gjithë fëmijët patën një ditë të mrekullueshme.

Ne shpresojmë të ju shohim vitin tjetër në Karnivalin e Fëmijëve për Bajram.

Selima Ymer
Këshilli i Grave të AAIS-it

AAIS_BayramCarnival_2015_001

AAIS_BayramCarnival_2015_002

AAIS_BayramCarnival_2015_003

AAIS_BayramCarnival_2015_004

AAIS_BayramCarnival_2015_005

AAIS_BayramCarnival_2015_007

AAIS_BayramCarnival_2015_008

AAIS_BayramCarnival_2015_009

AAIS_BayramCarnival_2015_010

AAIS_BayramCarnival_2015_011

AAIS_BayramCarnival_2015_012

AAIS_BayramCarnival_2015_013

AAIS_BayramCarnival_2015_015

AAIS_BayramCarnival_2015_016

AAIS_BayramCarnival_2015_017

AAIS_BayramCarnival_2015_018

AAIS_BayramCarnival_2015_019

AAIS_BayramCarnival_2015_020

AAIS_BayramCarnival_2015_021

AAIS_BayramCarnival_2015_022

AAIS_BayramCarnival_2015_023

AAIS_BayramCarnival_2015_024

AAIS_BayramCarnival_2015_025

AAIS_BayramCarnival_2015_026

AAIS_BayramCarnival_2015_027

AAIS_BayramCarnival_2015_028

AAIS_BayramCarnival_2015_029

AAIS_BayramCarnival_2015_030

AAIS_BayramCarnival_2015_031

AAIS_BayramCarnival_2015_032

AAIS_BayramCarnival_2015_033

AAIS_BayramCarnival_2015_034

AAIS_BayramCarnival_2015_036

AAIS_BayramCarnival_2015_037

AAIS_BayramCarnival_2015_038

AAIS_BayramCarnival_2015_039

AAIS_BayramCarnival_2015_040

AAIS_BayramCarnival_2015_041

AAIS_BayramCarnival_2015_042

AAIS_BayramCarnival_2015_043

AAIS_BayramCarnival_2015_044

AAIS_BayramCarnival_2015_045

AAIS_KidsKurbanBayramCarnival_2015

Kids Bayram Carnivale, 5 out of 5 based on 10 ratings.