Kids Karate Class Awards 2015

On Thursday 17 December, the AAIS Committee presented ‘Participation Certificates’ to every child that attended the AAIS ‘Kids Karate Classes’ for 2015.

The children were very pleased to receive the certificates, but even more importantly really enjoyed being a part of the sports program that was introduced to AAIS members in October 2014.

On behalf of the AAIS Executive Committee, I sincerely thank AAIS member and Karate Instructor, Rustem Balla, for volunteering his time every Thursday night to teach the kids.

RAMI KULAFI
Treasurer

www.aais.org.au

ÇMIMET PËR KLASAT E KARATESË PËR FËMIJËT 2015

Të enjten me 17 Dhjetor, Këshilli i AAIS-it ka shpërndarë ‘Certifikatat e Pjesëmarrjes’ për çdo fëmijë që mori pjesë në klasat e Karatesë për fëmijët e AAIS-it për vitin 2015.

Fëmijët ishin shumë të lumtur që morën certifikatat, por qka është më e rëndësishme është se ata ishin të e gëzuar që ishin pjesë e programit sportiv që u prezantua për anëtarët e AAIS-it në Tetor 2014.

Në emër të Këshillit Ekzekutiv të AAIS-it, unë sinqerisht falënderoj anëtarin e AAIS-it dhe Instruktorin e Karatesë, Rustem Balla, për kohën e tij vullnetare për çdo të enjte mbrëmje për të mësuar fëmijët.

RAMI KULAFI
Arkëtar

www.aais.org.au

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Kids Karate Class Awards 2015, 5 out of 5 based on 2 ratings.