Kid’s Movie Night – Pete’s Dragon

On Saturday 14 January 2017, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) hosted a Kids Movie Night, which featured the new release PETE’S DRAGON, at the Youth Centre.

About twenty (20) kids headed upstairs at 7pm with their pillows to watch Pete’s Dragon and enjoy some popcorn and treats.

After the movie kids enjoyed some Halal Pizza kindly donated by an AAIS financial member.

The Movie Night also gave parents an opportunity to enjoy a coffee together as well as participate in an exciting volleyball match.

All in all, it was an enjoyable night for everyone that attended the event.

RAMI KULAFI
AAIS Treasurer

NATA E FILMIT PËR FËMIJË – DRAGUA E PITIT

Të shtunën me 14 Janar 2017, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) organizoi një natë filmi për fëmijë me titull ‘Dragua e Pitit’ të Qendra Rinore.

Rreth njëzet (20) fëmijë shkuan në katin e dytë të qendrës me jastëkët e tyre për të shikuar filmin dhe për të shijuar disa kokoshka dhe dhurata tjera.

Pasi fëmijët shikuan filmin, ata shijuan disa pizza hallall të dhuruara nga një anëtar i AAIS-it.

Nata e Filmit gjithashtu ju dha prindërve një mundësi për të shijuar një kafe së bashku, si dhe për të marrë pjesë në një ndeshje emocionuese volejbolli.

Si do që të jetë, kjo ishte një natë e këndshme për të gjithë.

RAMI KULAFI
Arkëtar i AAIS-it

Kid’s Movie Night – Pete’s Dragon, 5 out of 5 based on 1 ratings.