Kids Play Group

On Tuesday 20 October 2019, the Women’s Committee of the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) held its very first ‘Play Group’ for children at the Youth Centre.

The much needed initiative has been a huge success for both mums and babies.

Every Tuesday morning, the Play Group come together from 10am-12pm to sing nursery rhymes, play under a colourful parachute, read books and enjoy a healthy snack of cut up fruit.

It is a fantastic opportunity for AAIS mums to have a coffee and socialise/network with others mums, whilst their children mingle with other Albanian Muslim children.

The playgroup is a free service to all AAIS financial members, so spread the word and join in the fun.

For more information about the AAIS Play Group, please contact the AAIS via the following email address: admin@aais.org.au.

YASMINE YMER
AAIS Women’s Committee

Grup Lojërash për Fëmijët

Të martën me 20 Tetor 2015, Këshilli i Grave të Shoqatës Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) mbajti për herë të parë ‘Grup Lojërash për fëmijët parashkollor’ në Qendrën Rinore.

Kjo nismë shumë e nevojshme ka qenë një sukses i madh si për nënat po ashtu edhe bebet.

Çdo të marte në mëngjes, Grupi i fëmijëve parashkollor vijnë së bashku nga ora 10 deri në orën 12 në mesditë për të kënduar vjersha, të luajnë me një parashutë të gjallë, të lexojnë libra dhe të gëzojnë një rostiçeri të shëndetshme të frutave të prera.

Kjo është një mundësi e shkëlqyer për nënat e Shoqatës Islamike Shqiptare Australiane që të kenë një kafe dhe të bisedojnë me nënat tjera, ndërsa fëmijët e tyre të shoqërohen me fëmijët e tjerë muslimanë shqiptarë.

Grupi lojërash për fëmijët parashkollor është një shërbim falas për të gjithë anëtarët financiar të AAIS-it, kështu që përhape fjalën dhe bashkoju argëtimit.

Për më shumë informacione në lidhje me Grup Lojërash për fëmijët parashkollor’, ju lutem kontaktoni AAIS-in përmes mail adresës së mëposhtme: admin@aais.org.au

JASMINE YMER
Këshilli i Grave të AAIS-it

img1445991494045

img1445991635894

IMG_20151027_WA0001

IMG_20151027_WA0005

IMG_20151027_WA00141

AAIS_PlayGroup_Flyer2015

Kids Play Group, 5 out of 5 based on 3 ratings.