Ladies Night & Cooking Class

On Tuesday 6th October 2015, the Women’s Committee of the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) held its monthly ‘Ladies Night’ at the Youth Centre’.

Our next AAIS ‘Master Chef’ was introduced on this night to display their cooking skills for financial members.

Many thanks to Master Chef, Nazlie Bekir, and her assistant, Enverie Balla, for taking the ‘AAIS Cooking Class’ on this night. They provided everyone with step by step instructions on how to make a ‘Bombolini’ which is an Italian filled ricotta doughnut.

It was an enjoyable evening for all who attended and everyone is looking forward to learning a new recipe from another AAIS member at the next AAIS Ladies Night on Tuesday 3rd November 2015.

Floriye Balla
AAIS Women’s Committee

KLASAT E GATIMIT TË AAIS-it

Të martën me 6 Gusht 2015, Këshilli i Grave të Shoqatës Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) prezantoj për herë të parë ‘Klasat për Gatim’ për anëtarët financiar në Qendrën e Rinore.

Kuzhinierja e jonë e ardhshëm ‘Master Chef‘ i AAIS-it u prezantua në këtë natë për të shfaqur aftësitë e saj të gatimit për anëtarët financiar.

Shumë falënderime shkojnë për kuzhinieren Master Chef, Nazlie Bekir, dhe ndihmësen e saj, Enverie Balla, për për paraqitjen e tyre në Klasën e Gatimit të AAIS-it në këtë natë. Ato treguan hap pas hapi instruksionet se si të bëjnë një ‘Bombolini’ e cila është një donut-petull italiane e mbushur me gjizë.

Kjo ishte një mbrëmje të këndshme për të gjithë ata që morën pjesë dhe të gjithë shpresojnë për të mësuar një recetë të re nga një anëtar tjetër i AAIS-it në Natën e Grave të AAIS-it të martën me 3 Nëntor 2015.

Floriye Balla
Këshilli i Grave të AAIS-it

AAIS_CookingClass_Oct2015_001

AAIS_CookingClass_Oct2015_002

AAIS_CookingClass_Oct2015_005

AAIS_CookingClass_Oct2015_003

Ladies Night & Cooking Class, 5 out of 5 based on 3 ratings.