Member Mailout

A member mail-out was successfully completed on Tuesday 7 February 2017.

Insha-Allah, every Financial Member of the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) will receive the following items via post:

• AAIS Member Newsletter – Edition 52 & 53
• Kid’s Educational Program
• Membership Renewal Reminder Notice

On behalf of the AAIS Executive Committee, I sincerely thank everyone who assisted with completing the corresponding mail-out.

SHPENDI SHABANI
Committee Member

DËRGIMI E LETRAVE ANTARËVE

Të martën me 7 Shkurt 2017, postimi i letrave për anëtarët e shoqatës është përfunduar me sukses.

Insha-Allah, çdo anëtar financiar i AAIS-it do të marr gjërat e mëposhtme në postë:

• Revista e Shoqatёs – Botimi 52 & 53
• Programi Arsimor për Fëmijë
• Letër Përkujtimi për Ripërtrirjen e Anëtarësisë

Në emër të Këshillit Ekzekutiv të AAIS-it, unë sinqerisht falënderoj të gjithë ata që ndihmuan me përfundimin e postes për anëtarët.

SHPENDI SHABANI
Anëtar i Këshillit

Member Mailout, 5 out of 5 based on 2 ratings.