Members Flock to the Youth Centre Every Friday Night

It was another busy evening at the Albanian Australian Islamic Society’s (AAIS) Youth Centre on Friday 30 September 2016.

The upstairs Education and Learning area was filled with financial members who arrived nice and early to listen to Imam Agron Terziqi’s talk about “The Importance of Keeping Ones Faith”.

After the Islamic Information Session, the kids Indoor Soccer Tournament, which was organised by AAIS volunteer Vergim Fejzullai, kicked off in the Sports and Recreation Area.

In what was a close and exciting match between the two top teams, Vllezerimi defeated Bashkimi in the Grand Final. Players from both teams were rewarded with medals for reaching the final.

During the course of the night, members also enjoyed their time socialising, playing billiards and table-tennis, while children played together in the Youth Centre.

Insha-Allah, members will take the opportunity to visit the Youth Centre next Friday to listen to the last Islamic Information Session by Imam Agron Terziqi and wish him a safe trip back home to Kosova.

On behalf of the AAIS Executive Committee, I sincerely thank all the volunteers for their help in running the Youth Centre. A special thank you also to members who donated home made pastries and sweets for the night.

ABEDIN DEMIRI
Member of Executive Committee

TUBIMI I ANËTARËVE NË QENDRËN RINORE ÇDO TË PREMTE MBRËMA

Ishte edhe një mbrëmje tejet e gjallë dhe përplot me anëtarë në Shoqatën Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) gjegjësisht në Qendrën Rinore të premten me 30 shtator të vitit 2016.

Në katin e dytë zona e mësimit dhe edukimit ishte përplot e mbushur me anëtarë finaciar të cilët errdhën herët dhe hijshëm për ta dëgjuar ligjëratën e Imam Agron Terziqit e titilluar: “Rëndësia e Ruajtjes së Fesë”.

Me të përfunduar sesioni i sqarimit të njohurive islame, fëmijët filluan turnirin e futbollit të mbyllur i cili ishte organizuar nga vullnetari Vergim Fejzullahi në hapsirat e sportit dhe rekreacionit.

Vlen të përmendim se ishte një ndeshje që zgjoi emocion dhe kishte rezultat të përafërt ndërmjet dy ekipeve krysore, ku në finalen e madhe Vllezerimi trumfoi ndaj Bashkimit. Lojëtarët e të dyja palëve u shpërblyen me nga një medalje për faktin se arritën deri në finale.

Gjatë kësaj nate anëtarët patën rastin të kënaqen duke kaluar kohën tyre duke biseduar, luajtur biliardo, pingpong, ndërsa fëmijët luanin vazhdimisht ndërmjet vete në Qendrën Rinore.

Dhashtë Zoti që anëtarët të shfrytëzojnë rastin dhe ta vizitojnë Qendrën Rinore edhe të premten e rradhës për të dëgjuar kumtesën e fundit informuese islame nga Imam Agron Terziqi dhe njëkohësisht t’i dëshirojnë atij udhëtim të mbarë për në vendlindje respektivisht në Kosovë.

Në emër të këshillit ekzekutiv të AAIS, me sinqeritetin më të madh dëshiroj të falënderoj të gjithë vullnetarët për ndihmesën që dhanë për ta drejtuar Qendrën Rinore. Një falenderim të veçantë edhe për ata anëtarë që sollën e dhuruan torta dhe ëmbëlsira të shtëpisë.

ABEDIN DEMIRI
Anëtar i Këshillit Ekzekutiv

aais_yc_fridaynight_sept2016_001

aais_yc_fridaynight_sept2016_002

aais_yc_fridaynight_sept2016_003

aais_yc_fridaynight_sept2016_004

aais_yc_fridaynight_sept2016_005

aais_yc_fridaynight_sept2016_006

aais_yc_fridaynight_sept2016_007

aais_yc_fridaynight_sept2016_008

aais_yc_fridaynight_sept2016_009

aais_yc_fridaynight_sept2016_010

aais_yc_fridaynight_sept2016_011

aais_yc_fridaynight_sept2016_012

aais_yc_fridaynight_sept2016_013

aais_yc_fridaynight_sept2016_014

aais_yc_fridaynight_sept2016_015

aais_yc_fridaynight_sept2016_016

aais_yc_fridaynight_sept2016_017

aais_yc_fridaynight_sept2016_018

aais_yc_fridaynight_sept2016_019

aais_yc_fridaynight_sept2016_020

Members Flock to the Youth Centre Every Friday Night, 5 out of 5 based on 2 ratings.