Muslim Student Achievement Awards

On Sunday 26 March 2017, the Albanian Australian Islamic Society (AAIS) took part in the 10th annual Human Appeal International (HAI) Year 12 Muslim Achievement Awards ceremony.

Since its inception by HAI, the AAIS has supported this community sponsored program, which is aimed at recognising Muslim students that have achieved an ATAR of 90% and above, by awarding them with a brand new laptop.

The leader of the Australian Greens party, Richard Di Natalie, and Shadow Minister of Multicultural Affairs of the Australian Liberal Party, Inga Peulich, were special guests at this year’s event. In their speeches, both politicians shared their own personal stories and experiences of migration to Australia and how they could relate to the challenges faced by migrant communities living in Australia today, while also highlighting the contributions made by Australian migrants to the country.

Seventy-three (73) students were gifted with new laptops on the night and it was also a great pleasure to personally hand one of the students with a new laptop from our Society. The AAIS was also presented with a plaque for supporting this year’s Year 12 Muslim Student Awards program.

On behalf of the AAIS Executive Committee, I commend HAI for organising another successful event and at the same time congratulate all the students for achieving excellent results in their ATAR.

VAHID GOGA
President

SHPËRBLIMET E STUDENTËVE MUSLIMAN

Të dielën më 26 Mars 2017, Shoqata Islamike Shqiptare Australiane (AAIS) mori pjesë për herë të dhejtë me radhë ceremoninë vjetore të dhënies së çmimeve e organizuar nga Human Appeal International (HAI) për të arriturat e studentëve të vitit të dymbëdhjetë.

Që nga fillimi i tij nga HAI, AAIS ka mbështetur këtë program të sponsorizuar nga komuniteti, i cili ka për qëllim njohjen e nxënësve myslimanë që kanë arritur rezultate të shkëlqyera (ATAR) prej 90% dhe më lart, duke I shpërblyer ata me nga një laptop të ri.

Udhëheqësi i Partisë së Gjelbër të Australisë, Richard Di Natalie, dhe Ministri i Punëve të Multikulturës së partisë opozitare Libreale të Australisë Inga Peulich, ishin të ftuar të veçantë në evenimentin e këtij viti. Në fjalimet e tyre, të dy politikanët ndanë historitë e tyre personale dhe përvojat e migrimit në Australi dhe se si ata mund të i kuptojnë sfidat me të cilat përballen komunitetet e emigrantëve që jetojnë në Australi sot, ndërsa gjithashtu duke theksuar kontributet e bëra nga emigrantët për këtë vend.

Shtatëdhjetë e tre (73) studentë janë shpërblyer me nga një laptopë të ri në këtë natë dhe kjo ishte gjithashtu një kënaqësi e madhe për neve të shpërblejmë një student me një laptop të ri nga shoqata jonë. AAIS u prezantua edhe me një pllakë për mbështetjen e ketij programi për këtë vit për studentët e vitit 12.

Në emër të Këshillit Ekzekutiv të AAIS-it, unë përgëzoj organizaten HAI për organizimin e kësaj ngjarjeje të suksesshme dhe në të njëjtën kohë përgëzoj të gjithë studentët për arritjen e rezultateve të shkëlqyera në shkollat e tyre.

Vahid Goga
Kryetar

Muslim Student Achievement Awards, 5 out of 5 based on 1 ratings.